Hover

Mednieku saiets un Ambeļu pagasta ģimeņu sporta spēles

Mednieku saiets un Ambeļu pagasta ģimeņu sporta spēles

Datums: 27.07.2019

Laiks: 10:00 - 21:00

Norises vieta: Ambeļu sporta laukums


Mednieku saiets tiek rīkots ar mērķi veidot sadarbību starp Daugavpils novada mednieku kolektīviem, atbalstīt zināšanu un pieredzes apmaiņu, veicināt mūžizglītību medniecības jomā.
Mednieku kolektīvu ierašanās līdz 9.30;
Pārstāvju sanāksme “Mednieku namiņā” 9.45;
Sporta spēļu atklāšana stadionā 10.00;
Sacensību sākums 10.30;
Mednieku kolektīvu zupas konkurss un degustācija 15.30;
Apbalvošana 16.00;
Pēc apbalvošanas jautri danči.