Hover

Fakti un skaitļi

Novads izveidots 2009. gadā, apvienojoties 19 bijušā Daugavpils rajona pagastiem. Pašlaik šie pagasti ir Daugavpils novada administratīvās teritorijas: Ambeļu pagasts, Biķernieku pagasts, Demenes pagasts, Dubnas pagasts, Kalkūnes pagasts, Kalupes pagasts, Laucesas pagasts, Līksnas pagasts, Maļinovas pagasts, Medumu pagasts, Naujenes pagasts,
Nīcgales pagasts, Salienas pagasts, Skrudalienas pagasts, Sventes pagasts, Tabores pagasts, Vaboles pagasts, Vecsalienas pagasts, Višķu pagasts.
Daugavpils novadam ir trīs oficiāli apstiprināti simboli: ģerbonis, logo un karogs.

Daugavpils novada ģerbonis
Sarkanā laukā trīs plīvojoši sudraba karogi ar trīsdaļīgi šķeltiem galiem, likti pāļa virzienā, uz karogiem centrā savīts sarkans krusts ar melnu punktu rindām zaros.
Trīs plīvojoši sudraba karogi sarkanā laukā izceļ Daugavpils novada īpašo un nozīmīgo vietu uz Latvijas robežas. Karogu formas rastas viduslaiku vēsturē un veido līdzību ar Dinaburgas pils bruņinieku karogiem. Pār Daugavpils novadu plīvojošie trīs karogi simbolizē mūsu pagātni, tagadni un nākotni.
Apstiprināts LR Kultūras ministrijā 2010.gada 19.oktobrī.
Autori – mākslinieki – Silva Veronika Linarte un Andris Pudāns.

Daugavpils novada logo
Logo attēlotā saule iezīmē Daugavpils novadu kā Latvijas tālāko dienvidu punktu; ornamentālā josla – veido simbolisku Daugavas plūdumu etniska raksta atveidojumā, uzraksts apakšējā labajā pusē: „…kur saule rotājas” turpina logo simbolos ietverto nozīmju skaidrojumu un aicina saskatīt Daugavpils novadu kā atvērtu, saulainu lauku vidi ar skaistām dabas un kultūras vērtībām.
Apstiprināts 2011.gada 10.februārī.
Logo autores – Silva Veronika Linarte un Ināra Mukāne.

Daugavpils novada karogs
Daugavpils novada karogs ir taisnstūra audums ar platuma un augstuma attiecību 2:1, karogs ir divpusējs, tas ir dalīts divās vertikālās joslās – kreisā sarkanā krāsā, labā baltā krāsā. Baltās krāsas joslā trīs plīvojoši sudraba karogi ar trīsdaļīgi šķeltiem galiem, likti pāļa virzienā, uz karogiem centrā savīts sarkans krusts ar melnu punktu rindām zaros.
Iesvētīts 2012.gada 18.decembrī Līksnas Romas katoļu baznīcā.
Karoga autori – Silva Veronika Linarte un Andris Pudāns.

 

Platība: 1889.7 km2
Iedzīvotāju skaits: 20 149 (01.01.2019.)