Hover

Par Daugavpils novadu

Daugavpils novads ir vieta, kur Latgale satiekas ar Sēliju: izvietojies Austrumlatvijā un to veido 19 pagastu teritorijas. Novadu caurvij Latvijas likteņupe Daugava. Kā līkloču josta tā posmā no Krāslavas līdz Kraujai met lokus, bet lejpus Daugavpils gar Līksnu un Nīcgali plūst taisni un mierīgi uz Baltijas jūru, dalīdama novadu divās daļās, kuras vēsturiskā, politiskā un etnogrāfiskā ziņā gadsimtu ritējumā veidojušās atšķirīgi. Kreisajā krastā atrodas Augšzeme jeb sēļu zeme, labajā – Latgale. Daugavpils novada galvenās vērtības ir sirsnīgi un viesmīlīgi cilvēki, bagāts kultūrvēsturiskais mantojums un neaizmirstamas dabas ainavas, kas aicina ikvienu doties aizraujošā ceļojumā. Esiet sveicināti Daugavpils novadā!

Par Daugavpils novadu
Par Daugavpils novadu
Par Daugavpils novadu