Hover

Piemiņas akmens vecās ebreju kapsētas vietā

Аdrese:
Aizpilsētas parks, aiz Daugavpils 15.vidusskolas, Daugavpils
GPS: 55.883894700000 , 26.557486200000
Tālrunis:
+371 29548760
E-pasts:
rochko@inbox.lv

Piemiņas akmens (autors – mākslinieks Juris Pundurs) atklāts 2013. gada 12. septembrī, Aizpilsētas parkā pie Gubiščes ezera (aiz Daugavpils 15.vidusskolas), vietā,  kur atradās vecā ebreju kapsēta.

Piemiņas akmeni rotā Dāvida zvaigzne un plāksnīte. Uz Dāvida zvaigznes četrās valodās – latviešu, ivritā, krievu un angļu iekalti  vārdi no 2.Mozus grāmatas (30:16): „Tas lai ir Israēla bērniem par piemiņu, Tā kunga priekšā”. Savukārt uz plāksnītes ir uzraksts latviešu, krievu un angļu valodā: „Šajā vietā atradās ebreju kapsēta, kas tika izveidota XVII.gs. beigās un iznīcināta XX.gs. 70.gados”.

Daugavpilī pie Gubiščes ezera Šuņezera pussalā atradās vecā ebreju kapēta (izveidota 17.gs. beigās), kuru padomju laikā, 20.gs. 70.gados, likvidēja un  tās vietā ierīkojot atpūtas parku. Dažus apbedījumus pārcēla uz atsevišķu nodalījumu Komunālajos kapos. Šeit bija apglabāti gan parasti ebreji, gan rabīni Meirs Simha Kacs Kagans, Ručko, rebe Rogačovs u.c.,  kā arī atdusējās 2000 Daugavpils geto sadedzināto ebreju bērnu pelni un mirstīgās atliekas. Šajā kapsētā bija apbedīti arī 140 ebreji, kas krita I Pasaules karā (1914-1918)  un Latvijas Brīvības cīņās (1919-1920). Šajā vietā bija iecerēts uzbūvēt pieminekli, bija izstrādāts tā mets, taču celtniecības darbus 1941. gadā pārtrauca vācu okupācija.