Hover

Poguļankas (Salienas) upe un arkveida akmens tilts

  • Poguļankas (Salienas) upe un arkveida akmens tilts
  • Poguļankas (Salienas) upe un arkveida akmens tilts
  • Poguļankas (Salienas) upe un arkveida akmens tilts
  • Poguļankas (Salienas) upe un arkveida akmens tilts
  • Poguļankas (Salienas) upe un arkveida akmens tilts
  • Poguļankas (Salienas) upe un arkveida akmens tilts
  • Poguļankas (Salienas) upe un arkveida akmens tilts
  • Poguļankas (Salienas) upe un arkveida akmens tilts
Аdrese:
Salienas pagasts, Augšdaugavas novads
GPS: 55.8334100 , 26.9113842
Tālrunis:
+371 65475248
E-pasts:
parvalde@saliena.lv

Poguļankas upe ir Daugavas kreisā krasta garākā (24 km) pieteka dabas parka “Daugavas loki” teritorijā. Tās ielejā konstatētas daudzas aizsargājamu augu un dzīvnieku sugas, kā arī vesela virkne dabas pieminekļu un kultūrvēsturisku objektu. Tipiska Augšzemes augstienes nogāžu straujupe, kura “tek skanēdama” – viena no kādreizējam foreļupēm un, iespējams, arī lašu nārsta vietām.

Tilts pāri Poguļankas (Salienas) upītei būvēts 19. gs beigās no šķeltiem un apstrādātiem laukakmeņiem. Arkas augstums ir 5,2 m, garums 5,5 m, platums 4,6 m. Tilts ir vietējas nozīmes arhitektūras un inženierbūves piemineklis, viens no nedaudzajiem šāda veida tiltiem, kas salīdzinoši labā tehniskā stāvoklī ir saglabājies Augšdaugavas novadā.

Upītes ielejā no Poguļankas jaunā tilta līdz ietekai Daugavā ir saglabājies savdabīgs un savā ziņā pat unikāls dabas komplekss, kurā atrodas sekojošas dabas un kultūrvēsturiskas vērtības:   Eiropas nozīmes aizsargājami biotopi – upes straujteces posmi, nogāžu un gravu meži. Daudz interesantu un pat unikālu ģeoloģiska rakstura apskates objektu – Augšdaugavas novada otrs lielākais dižakmens (Salienas dižakmens),  kvartāra iežu veidoti līdz 8 m augsti atsegumi, augšdevona pamatiežu – mālu un aleirolītu atsegumi upītes labajā krastā pie ietekas Daugavā, vecupes veidojumi, plaša, smilšaina delta, kas  veidojusies upītes akumulējošās darbības rezultātā.

Brīvi pieejams apmeklētājiem katru dienu.

Maksas nav.