Hover

Latvijas Brīvības cīņās (1918-1920) kritušo Polijas armijas karavīru kapi Laucesē

  • Latvijas Brīvības cīņās (1918-1920) kritušo Polijas armijas karavīru kapi Laucesē
  • Latvijas Brīvības cīņās (1918-1920) kritušo Polijas armijas karavīru kapi Laucesē
  • Latvijas Brīvības cīņās (1918-1920) kritušo Polijas armijas karavīru kapi Laucesē
  • Latvijas Brīvības cīņās (1918-1920) kritušo Polijas armijas karavīru kapi Laucesē
  • Latvijas Brīvības cīņās (1918-1920) kritušo Polijas armijas karavīru kapi Laucesē
Аdrese:
Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads
GPS: 55.840405 , 26.503064999999992
Tālrunis:
+371 65476860
E-pasts:
parvalde@laucese.lv

Lauceses katoļu kapos ir divas poļu karavīru apbedījumu vietas. Tajās apbedīti poļu karavīri, kas krituši 1919. gada 27. un 28. septembrī un 1920. gada janvāra kaujās par Grīvas tiltu. Vienā no tām ir trīs kapu kopiņas ar baltiem betona krustiem un viens liels balts betona krusts ar melnu granīta plāksni, kurā ir uzraksts poļu valodā – “1919.-1920. gadā par Latvijas neatkarību kritušo poļu karavīru kapi”. Otrā apbedījumu vieta, kas atrodas kapu malā, pēc II pasaules kara tika nopostīta, bet 1995. gadā šī vieta tika sakārtota. Projektu sagatavoja arhitekte Vanda Bauļina, tēlniecības darbus veica mākslinieks Romualds Gibovskis. Teritorija tika izlīdzināta, atjaunotas divas kapa vietas: viena no tām 20×1,5 m un sešpadsmit kapu kopiņas (1,5×1,5m). Kapa vietas malā uzstādīja gaiša smilšakmens laukakmeni (1×1,5×1,5m) ar uzrakstu: „Poļu leģionāriem, kuri krituši 1919. -1920. gadā, tautieši no Daugavas krastiem. Aiz tā novietoja 3,5m augstu tērauda krustu. Vienā līnijā ar piemiņas akmeni izvietoti betona paaugstinājumi ar melnām granīta plāksnēm, kurās lasāmi kritušo uzvārdi. Starp kapa kopiņām saglabājies kaprāļa Mečislava Mansjora (kritis 1920.g. 3 I) piemineklis, kas veidots no pelēka granīta ar karavīra fotogrāfiju.