Hover

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs

 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
Аdrese:
Rīgas iela 8, Daugavpils
Tālrunis:
+371 65424155
E-pasts:
museum@daugavpils.lv
Mājas lapa:
www.dnmm.lv
Soc. tīkli:

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs ir viens no vecākajiem un lielākajiem muzejiem Latgalē. Tas dibināts 1938.gadā. Atrodas vienā no skaistākajām pilsētas ēkām, kas ir kultūrvēsturisks arhitektūras piemineklis.

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja misija: vācot, glabājot, pētot un popularizējot Daugavpils novada kultūrvēstures, mākslas un dabas kolekcijas, sekmēt kultūrvēsturiskā mantojuma un mūsdienas pieredzes apzināšanu, veicināt sabiedrības interesi un izpratni par vēsturiskajiem procesiem Daugavpils novadā, radīt sabiedrībā cieņu pret savu garīgo mantojumu un tradīcijām.

Apskatāmas sekojošas ekspozīcijas:

 “Daugavpils novada kultūrvēsture”

Ekspozīcija sniedz ieskatu novada vēsturē sākot ar 9.g.t.p.m.ē. līdz 1940.gadam. Tajā ir eksponēti autentiski priekšmeti, kuri vēstī par novada pagātni. Aizvēsturi bagātīgi pārstāvēta arheoloģijas kolekcija. Ekspozīcijā īpaša uzmanība veltīta notikumiem, kas saistīti ar 13. gs. celto Dinaburgas pili un 19.gs. celto Dinaburgas cietoksni. Eksponāti vēsta par pilsētu 19.gs. beigās un 20.gs. sākumā, kad tā attīstījās kā nozīmīgs rūpniecības un kultūras centrs. 1920.gadā tā ieguva savu latvisko nosaukumu Daugavpils, un vēsturiskās liecības sniedz plašu informāciju par novadu neatkarīgās Latvijas Republikas laikā.

“Daugavpils novada daba”

Ekspozīcijā ir apskatāmi novadam raksturīgākie floras un faunas pārstāvji, parādīti izplatītākie biotopi: skujkoku un jaukto koku meži, aizaugošs ezers un tā piekraste, Daugavas ieleja. Šeit aplūkojami daudzi reti un aizsargājami augi un dzīvnieki, kas iekļauti Latvijas Sarkanajā grāmatā. Bagāti un daudzveidīgi ir pārstāvēta novada kukaiņu fauna. Ekspozīcijā var iepazīties ar dažādiem dabas retumiem, atklāt daudzus dabas noslēpumus un iegūt jaunas zināšanas par Latvijas dabu.

 Leonīda Baulina mākslas zāle

Daugavpils mākslinieka Leonīda Baulina (1945-2002) mākslas zālē tiek eksponētas 1972.-1998.gadu gleznas un grafikas, kuras raksturo autora dažādos daiļrades virzienus, unikālo rokrakstu, parādot viņu kā lielisku kolorīta, formas un līnijas meistaru. Mākslinieka radītie tēli aizved skatītājus smalkajā un noskaņām bagātajā mūzikas pasaulē, kurā atklājas arī Daugavpils savdabīgais raksturs un skaistums.

 Muzejpedagoģiskās programmas

Pa senā cilvēka pēdām

Apmeklētājiem ir iespēja ielūkoties Daugavpils novada aizvēsturē, iepazīties ar mūsu senču dzīvi un 10 tūkstošus gadu veciem priekšmetiem: kaula, raga darbarīkiem un bronzas rotaslietām, kā arī pieskarties arheoloģiskajām senlietām.

Viduslaiku bruņinieki un Dinaburgas pils

Tas ir aizraujošs ceļojums pagātnē, kas stāsta par krustnešu karagājieniem, bruņojumu, ieročiem, neieņemamo piļu celtniecību. Piedaloties bruņinieku iesvētīšanas ceremonijā, skolēni varēs iejusties bruņinieku lomā.

Senā skola

Programmas laikā skolēnus iepazīstina ar to,  kā bērni mācījās skolā XIX gadsimtā un XX gadsimta pirmajā pusē. Programmas laikā skolēni papildina zināšanās par skolu vēsturi Daugavpilī (Dinaburgā, Dvinskā), pētot dažādu gadsimtu izglītības dokumentus (liecības, atestātus, dienasgrāmatas, uzslavas rakstus), kā arī iepazīstas ar mācību grāmatu vēsturi, īpašu uzmanību veltot vienai no pirmajām latviešu ābecēm – Vecā Stendera sastādītajai „Bildu ābicei”.

Izmantojot muzeja krājuma mācību grāmatas, skolēniem rotaļu veidā tiek piedāvāti dažādiem vēstures periodiem raksturīgi uzdevumi: lasīšana vecajā drukā, glītrakstīšana, aritmētika, zīmēšana. Uzdevumu veikšanai bērni lieto vēstures periodam atbilstošus rakstāmpiederumus: tinti, spalvaskātus, ogles.

Pagātnes reveranss

Programmas laikā skolēniem būs iespēja iepazīties ar 19. gs. beigu – 20. gs. sākuma viesistabas interjeru, uzzināt par tā laika modi, kā arī par sabiedrisko dzīvi Daugavpilī (Dvinskā) 19. gs. beigās – 20. gs. sākumā.

Ar multimediju programmas palīdzību skolēni varēs aplūkot pilsētas vecās fotogrāfijas un atklātnes.

Etiķete laika griežos

Katru dienu mēs komunicējam ar cilvēkiem, un, lai šī komunikācija norisinātos veiksmīgi, bez strīdiem, jāievēro noteiktas etiķetes prasības. Jo agrāk cilvēks sāk apgūt šīs prasības, jo vieglāk viņam sadzīvot ar apkārtējiem cilvēkiem. Nodarbības laikā bērniem stāstīs par mūsdienu etiķetes normām, kā arī pavērs durvis pagātnē un parādīs, kādas uzvedības normas pastāvēja viduslaikos un  “zelta etiķetes laikmetā” – 19.gs.

Atklātnes pasaule

Programmas laikā ir iespēja iepazīties ar atklātnēm kā vērtīgām dokumentālām liecībām, papildināt savas zināšanas par pilsētas vēsturi, ceļot pa 20.gs. sākuma Daugavpils ielām un izveidot savu atklātni.

No tējas dzeršanas vēstures

Interaktīvās programmas laikā skolēni uzzinās par tējas, par tējas trauku rašanās vēsturi, varēs apskatīt ar muzeja krājuma patvāru kolekciju un iepazīties ar šīs iekārtas darbības principiem. Mīklas, spēles, viktorīnas, dažādi uzdevumi… Un nobeigumā bērni varēs izbaudīt garšīgo tēju draudzīgā, omulīgā vidē.

Es esmu tekstildizaineris

Programmas laikā skolēni iepazīstās ar dažādu paaudžu mākslinieku radošo tekstilmākslas darbu devumu plašākā laika periodā, kā arī ar mūsdienu tekstilmākslas virzieniem. Skolēniem ir iespēja arī pašiem veidot savu vizuālās mākslas darbu atbilstoši mākslas veida paraugiem, apgūt un attīstīt praktiskās iemaņas un radošumu.

Atver savu logu krāsu pasaulē

Programmas norises laikā  dalībnieki aplūko muzeja gleznu kolekcijas vai mākslas izstādes. Saņemot informāciju par konkrēto mākslinieku daiļradi, nodarbības laikā notiek nosacīta gleznu kopēšana, kurā tiek apgūta prasme skatīt mākslas darbus, atsevišķi aplūkojot tā dažādos aspektus – krāsu, kompozīciju, ritmu… Praktiskajā darbā tiek izmantoti līdzi paņemtie materiāli  – otas, krāsas un A3 papīrs.

„Profesijas cauri gadsimtiem”

No 8. septembra Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā 4. – 8. klašu skolēniem tiek piedāvāta jauna interaktīvā programma „Profesijas cauri gadsimtiem”.

Programmas laikā skolēni tiks iepazīstināti ar dažādām izzudušām profesijām, kuru pārstāvji kādreiz dzīvoja mūsu pilsētā, ar profesijām, kuras laika gaitā transformējušās. Skolēni varēs uzzināt daudz interesanta par Daugavpils pilsētas vēsturi, tās kultūras dzīvi un ekonomisko stāvokli dažādos laika posmos.

Programmas laikā tiks demonstrēti priekšmeti no muzeja krājuma, kurus izmantojuši dažādu profesiju pārstāvji   – svari, mucas, ormaņu rati, komutators, rakstāmmašīna, senas fotogrāfijas utt.

Tiks piedāvāti arī dažādi grupu uzdevumi zināšanu nostiprināšanai.

Nodarbības ilgums 1 h – 1 h 30 min.

Darba laiks*:
Pirmdiena 10.00 – 16.00
Otrdiena 10.00 – 18.00
Trešdiena 10.00 – 18.00
Ceturtdiena 10.00 – 18.00
Piektdiena 10.00 – 18.00
Sestdiena 10.00 – 18.00
Svētdiena 10.00 – 16.00

*Darba laiks pirmssvētku un svētku dienās var tikt mainīts.

Ieejas maksa vēstures ekspozīciju apskatei:

€ 5.00 – pieaugušajiem

€ 2.00 – skolēniem, studentiem, pensionāriem

€ 10.00 – ģimenes biļete (ģimene: 1-2 pieaugušie ar 1 un vairāk bērniem līdz 18 gadiem)

€ 7.00 – Ģimenes dienā

Citu pakalpojumu cenas ir pieejamas šeit.

Muzeja un izstāžu apmeklējums bez maksas ir pirmsskolas vecuma bērniem, bērnu namu audzēkņiem, Saules skolas audzēkņiem, Mākslinieku savienības biedriem, ekskursijas grupas vadītājiem, Latvijas muzeju darbiniekiem, NEMO un ICOM biedriem (uzrādot apliecību).