Hover

Rzemieślnicy

WIOSKA RZEMIEŚLNIKÓW W VIŠĶI (pol. Wyszki)

Rzemieślnicy z Wyszek przygotowali dla gości bardzo ciekawy szlak po wsi. Goście mogą zgłębić historię Wyszek, udać się na warsztaty garncarskie i wyplatania z wikliny, oraz inne warsztaty rzemieślnicze, a także posłuchać dźwięków łotewskiej ‘cytry’ (łot. kokle) w lokalnym kościele.

DOM TRADYCJI I UMIEJĘTNOŚCI LATGALSKICH „AMBEĻU SKREINE”

Tutaj jest gromadzone i popularyzowane łatgalskie dziedzictwo kulturowe. Drewniany dom „Ambeļu skreines” był wybudowany na początku XX w. Kiedy w miejscowości Ambeļi była szkoła, znajdował się tutaj dom nauczycieli. Dzisiaj w „Ambeļu skreine”  odbywają się obchody tradycyjnych świąt oraz praktykowane są różne rzemiosła.

WARSZTAT DRZEWORYTNICTWA MISTRZA VARISA VILCĀNSA

Varis Vilcāns jest drzeworytnikiem i kowalem. Nazywa siebie mistrzem rzeczy dziwnych. W jego warsztacie można oglądać proces pracy z drewnem oraz wziąć udział w obróbce metalu. Wspaniałą zabawę zapewni także strzelanie z łuku lub kuszy.