Hover

Instytucja Urzędu Powiatu Augsdaugavskogo „TAKA”

Zadaniem Instytucji Urzędu Powiatu Augsdaugavskogo „TAKA” jest promowanie rozwoju turystyki, wypracowanie planu rozwoju turystyki, tworzenie nowych produktów turystycznych, gromadzenie i systematyzowanie danych o obiektach turystycznych, sportowych i kulturowych, stworzenie i uzupełnianie bazy danych z informacjami o świadczycielach usług turystycznych, popularyzowanie obiektów turystycznych, sportowych i kulturowych Powiatu Augsdaugavskogo, organizowanie imprez, prowadzenie sprzedaży upominków, promowanie współpracy z operatorami turystycznymi, administrowanie estrady i stadionu w miejscowości Višķi. Instytucja „TAKA” została powołana 21 lutego 2013 r.

Kontakt:

Siedziba: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV- 5401;
Tel.: (+371) 654 76748 , 29431360
e-mail: turisms@augsdaugavasnovads.lv,
strony: www.daugavpilsnovads.lvwww.visku-estrade-stadions.lv

 

Biuro Instytucji (Rīgas iela 22, Daugavpils, LV-5401)

Dyrektor Instytucji:  Rolands Gradkovskis

tel. +371 65476748
kom. +371 29431360
e-mail: rolands.gradkovskis@augsdaugavasnovads.lv

Specjalista ds. turystyki: Inna Bebre

tel. +371 65424147
e-mail: inna.bebre@augsdaugavasnovads.lv

Daugavpilskie Centrum Informacji Turystycznej (Rīgas iela 22A, Daugavpils, LV-5401)
Specjalista ds. turystyki: Viktorija Parņeviča

tel. +371 65422818
e-mail: viktorija.parnevica@augsdaugavasnovads.lv