Hover

Velomaršruts Nr. 787 “Silenes dabas parks”

Maršruts Nr.787 “Silenes dabas parks” ir izzinošs velomaršruts, kas ietver sevī Silenes dabas parka floras, faunas, ģeoloģiskās un kultūras vērtības.  Tā ceļš ved garām vairākām viesu mājām, viesnīcām, muižām (Ilgu un Šengeidas), zinātniskajai izpētes stacijai, vairākām privātkolekcijām, vienai no lielākajām koka baznīcām Latvijā. Kā viena no lielākajām maršruta vērtībām ir Silenes dabas parks, kas sevī ietver vairākus dabas liegumus, brīnišķīgus ezeru skatus, meža zvēru daudzveidību un lielu varbūtību tos satikt brauciena gaitā.
Kopējais maršruta garums ap 25 km. Asfalta ceļa segums Silenes ciemā un P68 trasē ~3 km garumā, piebraukšana pie kūrortviesnīcas Silene Resort & SPA 5 km asfalts, pārējie ir meža un grants ceļi. 2km pa P68 trasi ir vidēja autotransporta intensitāte, pārējā posmā neliela, lielākoties tuva nullei.  Uzmanība jāpievērš tam, ka grants seguma ceļu kvalitāte ir mainīga atkarībā no laika apstākļiem un ceļu uzturēšanas intensitātes.
Ainaviski, vizuāli un informatīvi maršruts ir ļoti daudzveidīgs. To izbraucot, iespējams tuvāk iepazīt dabas parka vērtības, kultūrvēsturisko mantojumu, populārākos tūrisma objektus un vietējo iedzīvotāju ikdienas dzīvi.

Svarīga informācija! Maršruts ved caur Pierobežas zonu. Tajā uzturoties, jābūt noformētai speciālai uzturēšanās caurlaidei un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Informācija : +371 67075616 un www.rs.gov.lv.

Velomaršruts ir marķēts projekta ietvaros:

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros starpvalstu sadarbības projekta “Sēņu ceļš” (Nr. 18-00-A09.333-000014) ieviesanas gaitā. 

Velomaršruts Nr. 787 “Silenes dabas parks”
Velomaršruts Nr. 787 “Silenes dabas parks”
Velomaršruts Nr. 787 “Silenes dabas parks”
Velomaršruts Nr. 787 “Silenes dabas parks”
Velomaršruts Nr. 787 “Silenes dabas parks”
Velomaršruts Nr. 787 “Silenes dabas parks”
Velomaršruts Nr. 787 “Silenes dabas parks”
Velomaršruts Nr. 787 “Silenes dabas parks”
Velomaršruts Nr. 787 “Silenes dabas parks”