Hover

Silenes Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca

 • Silenes Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca
 • Silenes Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca
 • Silenes Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca
 • Silenes Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca
 • Silenes Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca
 • Silenes Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca
 • Silenes Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca
 • Silenes Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca
 • Silenes Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca
 • Silenes Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca
 • Silenes Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca
 • Silenes Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca
 • Silenes Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca
 • Silenes Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca
Аdrese:
Silene, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads
GPS: 55.7524053 , 26.782630499999982
Tālrunis:
+371 26310861
E-pasts:
rosljak@inbox.lv

Tagadējā Silenes Romas katoļu koka baznīcas ēka tika uzbūvēta 1913. gadā, prāvesta Miķeļa Skorupska laikā netālu no agrākās, 19. gs. celtās, bet nodegušās kapelas. Silenes baznīca ir viena no lielākajām koka baznīcām Rīgas Metropolijā un vislielākā Jelgavas diacēzē. Tai ir krustveida plānojums ar vienu lielu un vairākiem mazākiem tornīšiem.

Pašlaik baznīca veiksmīgi realizēja projektu  “Senā garīgās kultūras mantojuma saglabāšana un garīgo sabiedrisko aktivitāšu attīstība Skrudalienas pagastā”, kā rezultātā baznīcā ir iespējams apskatīt jaunu ekspozīciju. Šeit savākti dažādi garīgās dzīves priekšmeti, kulta priekšmeti, medaljoni un relikvijas, kas radīti 18.-21.gadsimtā. Īpašs lepnums ir Liturģisko tērpu kolekcija. Tie ir ļoti skaisti un unikāli eksponāti.

Baznīcas vēsture:
Silenē (Barovkā) bija veca koka kapela, celta 19.gs. Telšu diacēzes kalendārā 1911. gadā tā minēta kā Elernas filiāle, kur dzīvoja priesteris Pēteris Purovskis. Šī kapela nodega. Pēc atlikušā akmeņu pamata var redzēt, ka tā bija 14 x 6 m liela. Tagad uz šiem pamatiem uzcelta neliela būdiņa un atrodas no baznīcas apm. 50 m. Kapela bija veltīta sv. Jāņa Kristītāja godam.
Tagadējo Silenes koka baznīcu cēla priesteris Miķelis Skorupskis. Viņš strādāja Elernē par vikāru. Silenē viņš iegādāja zemi, ko deva Lapinskim. Lapinskis arī citādi palīdzēja baznīcai. Pēc nāves ir apbedīts draudzes kapos un uz pieminekļa ierakstā uzsvērts, ka bija baznīcas labdaris. Priesteris M.Skorupskis no Elernes par saviem līdzekļiem 1913. gadā uzcēla Silenes koka baznīcu. Celšanas gads ir iekalts pamatu akmenī pie presbiterija.

Baznīcas apraksts:
Silenes baznīca ir viena no lielākajam koka baznīcām Rīgas Metropolijā – tās garums ir 24 m, platums 14 m un augstums 12 m. No ārpuses tā ir apšūta ar dēļiem un krāsota. Jumts segts ar cinkotu skārdu. Virs tā ir viens tornis un vairāki mazi tornīši. Baznīca celta krusta veidā, ļoti īpatnēji un skaisti. Ieejas durvis no gala, sāniem un sakristejas. Ir daudz logu un pēc izmēriem lieli. Baznīca ir triju navu celtne. Koka grīda un lēzeni segti koka griesti. Vidējā navā augsti pacelti, bet sānu navās zemāki griesti. Sienas satur saišķu sijas (četras), ar īpatnējiem kokgriezumiem. Griesti balstās uz četriem koka pīlāriem, kas apšūti ar dēļiem. Arī baznīcas sienas apšūtas ar dēļiem, bet nav krāsotas. Baznīcā trīs altāri. Lielais altāris ir ozolkoka ar mākslinieka Bitkova gleznu. Sānu altārī kreisā pusē tā paša mākslinieka sv. Jāzepa glezna, bet labajā pusē mākslinieka Glaudāna Jēzus Sirds glezna. Visus trīs altārus gatavoja prāv. M.Kļaviņa laikā. Baznīcu no presbiterija nodala koka dievgalds. Ir divas sakristejas: kreisajā pusē ģērbkambaris, bet labajā pusē noliktava dažādiem baznīcas piederumiem. Kora telpas balsta koka pīlāri. Ir tikai harmonijs. Abās pusēs virs koriem divas istabas procesijas dalībniekiem. Apakšā pie ieejas abās pusēs tumšas telpas Ziemassvētku Betlēmei un lielās nedēļas dievkalpojumiem. Draudzē divas kapsētas.