Hover

Slutišķu viduslaiku kapsēta un apmetne

Аdrese:
Slutiški, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads
GPS: 55.9133899 , 26.88424699999996
Tālrunis:
+371 65471321
E-pasts:
naujenesmuzejs@inbox.lv

Slutišķu sādžas malā redzama piemiņas zīme, kas apliecina, ka te atradusies Slutišķu viduslaiku kapsēta (15.-17. gs.). Arheoloģisko izrakumu laikā te atrastas 175 apbedījumu vietas.