Hover

Lasiņu (Lasenbekas) pilskalns

Аdrese:
Lasenberga, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads
GPS: 55.854832600000 , 26.594391400000
Tālrunis:
+371 65476748
E-pasts:
turisms@augsdaugavasnovads.lv

Atrodas Daugavas kreisajā senkrastā pie Daugavpils. Daļēji postīts ar kara laika ierakumiem. Kultūrslānī atrasta tīkla gremde, bezripas trauku lauskas u.c. senlietas. Apdzīvots no 1. g.t. p.m.ē. līdz 1. g.t. m.ē. Lasiņu (Lasenbekas) pilskalns (Gorodoks) ar apmetni ir Valsts nozīmes kultūras piemineklis.

Papildinformācija:
Pirmās ziņas par Lasiņu pilskalnu parādījās 20. gs. 30. gadu beigās. Lasiņu pilskalns ierīkots strauta veidotas gravas kreisajā krastā. Citās pusēs pilskalns virs tuvākās apkārtnes paceļas 4-5 m augstumā. Pilskalns ir ieapaļš. Tā plakuma izmēri ir 40×43 m. Plakumam ir neliels slīpums A virzienā. A un A pusē 6-8 m zem plakuma pilskalnu aptver 2-3 m plata terase, kas DA pusē pāriet līdz 3 m dziļā grāvī starp pilskalnu un līdz 3 m augstu valni. Otrs valnis izveidots pilskalna DR pakājē, kur kalna augstums ir vismazākais. Pirmo valni, dziļi zemē iegrauzusies, šķērso ieeja pilskalnā. Pilskalna plakums daļēji postīts ar vairākiem kara laika ierakumiem.
Pilskalna plakumā, nogāzēs, DA un ZR pakājē konstatēts intensīvs kultūrslānis, kurā atrasta tīkla gremde, bezripas trauku lauskas (gludā, gludinātā, švīkātā u.c. keramika), kas ļauj Lasiņu pilskalnu datēt ar 1. g.t. p.m.ē. līdz 1. g. t. m.ē.