Hover

Laikmetīgās keramikas krātuve

  • Laikmetīgās keramikas krātuve
  • Laikmetīgās keramikas krātuve
  • Laikmetīgās keramikas krātuve
  • Laikmetīgās keramikas krātuve
Аdrese:
Nikolaja iela 1, Daugavpils
Tālrunis:
+371 65430250
Mājas lapa:
www.rothkomuseum.com
Soc. tīkli:

instagram.com

Daugavpils cietokšņa 7. bastiona kazemātos jeb cietokšņa valnī ir brīvi pieejama Rotko muzeja laikmetīgās keramikas kolekcijas atklātā tipa krātuve.

Atklātā krātuve ir Latvijā līdz šim maz īstenota iespēja skatīt muzeju krājumos esošās kultūras mantojuma vērtības ārpus slēgtajām muzeja priekšmetu uzglabāšanas telpām. Šādas krātuves tiek veidotas, lai maksimāli palielinātu piekļuvi muzeju kolekcijām, kas citādi pamatā atrastos ārpus sabiedrības redzesloka. Ideja par muzeju slēgto un ierobežoto krājumu pieejamību plašākai sabiedrībai radās jau 20. gs. 70.–80. gados Kanādā. Sākotnēji šī pieeja tika uzskatīta par radikālu un atspoguļoja centienus attālināties no muzeja ierastā darbības modeļa. Taču mūsdienu muzeja definīcija nosaka daudz plašākas muzeju funkcijas, priekšplānā izvirzot pieejamību arvien plašākām sabiedrības grupām un daudzpusīgu komunikāciju, izmantojot materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma rīkus.

Rotko muzeja atklātās krātuves saturu veido desmit gadu gaitā mērķtiecīgi komplektētā laikmetīgās keramikas kolekcija. Kolekcijas pirmsākumi rodami 2013. gadā, kad Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā tika īstenots pirmais starptautiskais keramikas mākslas simpozijs “Ceramic Laboratory”, kas kļuva par ikgadēju notikumu. Turpmāk kolekciju regulāri papildināja šī simpozija dalībnieku veikums, 2016. gadā iedibinātās Latvijas Keramikas biennāles konkursa izstādes “Martinsona balva” dalībnieku mākslas darbi, citu konkursa izstāžu darbi keramikas medijā un atsevišķi mākslas darbu pirkumi. Profesionālais kuratoru darbs nodrošināja Latvijā un pasaulē atzītu keramiķu piesaisti un viņu darbu pārstāvniecību Rotko muzeja krājumā. Šobrīd Rotko muzeja Laikmetīgās keramikas kolekcijā ir vairāk nekā 500 mākslas darbu, kas ļauj to dēvēt par lielāko un mākslinieciski vērtīgāko mūsdienu keramikas mākslas medija kopumu Latvijā.

Atklātajā krātuvē ir izvietoti vairāk nekā 100 mākslinieku darbi, kas pārstāv 40 pasaules valstis. Tās atrašanās brīvpieejā ļauj iepazīt keramikas mākslas dažādās izpausmes un novērtēt mākslinieku radošo un profesionālo sniegumu darbā ar daudzveidīgiem keramikas materiāliem (māls, šamots, akmens masa, porcelāns) un apdedzināšanas tehnikām.

Krātuve apmeklētājiem pieejama katru dienu no plkst. 8.00 līdz 20.00. Bezmaksas ieeja.

Daugavpils cietokšņa 7. bastiona restaurācijas darbi bija iespējami, pateicoties dalībai projektā “Pārrobežu lojalitātes programma kultūras un tūrisma veicināšanai”, kas tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un saņem Eiropas Savienības finansējumu.