Hover

Kalkūnes muižas pils

  • Kalkūnes muižas pils
  • Kalkūnes muižas pils
Аdrese:
Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads
GPS: 55.848744 , 26.487605
Tālrunis:
+371 65476748
E-pasts:
turisms@augsdaugavasnovads.lv

Celta 1890. – 1892.g. pēc pazīstamā arhitekta V.Neimaņa projekta (laika posmā no 1878.-1895.g. viņš  bija  Daugavpils pilsētas galvenais arhitekts).  Muižas pils piederēja Augustam fon Etingenam. Pils ēka ir asimetriska, kopā ar torņiem, tornīšiem un jumta izbūvēm tā atstāj visai gleznainu iespaidu. Visvairāk pils arhitektūrā atspoguļojas viduslaiku būvmākslas valoda. Taču galvenās ieejas risinājums ar nelielu kolonnu balstītu balkonu un izvērstām kāpnēm, kuru margas veido balustri, kā arī greznais frontons virs dzegas, kurš līdz mūsdienām gan nav saglabājies, ir tīri klasiski motīvi. Jaušams arī renesanses formu tuvums. Sākotnēji ēku rotāja ordeņa mestra Valtera fon Pletenberga figūra. Ēkas sākotnējais izskats redzams E. Serafima grāmatā publicētajā attēlā. Pils interjeri nav saglabājušies. Pavisam bēdīgā stāvoklī ir arī saimniecības ēkas un palīgēkas.