Hover

Grāfu Engelhartu dzimtas kapi

  • Grāfu Engelhartu dzimtas kapi
  • Grāfu Engelhartu dzimtas kapi
  • Grāfu Engelhartu dzimtas kapi
  • Grāfu Engelhartu dzimtas kapi
  • Grāfu Engelhartu dzimtas kapi
Аdrese:
Šengeida, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads
GPS: 55.752918 , 26.74510889999999
Tālrunis:
+371 654 76748
E-pasts:
turisms@augsdaugavasnovads.lv

Atrodas netālu no kādreizējās Šenheidas muižas pils (1870. g., pašlaik privātīpašums), kuru uzcēla grāfs Eugenijs fon Engelharts.  Engelhartu dzimtas kapos atdusas: Roberts fon Engelharts (1798-1840), Eugenijs fon Engelharts (1829-1879), Roberts fon Engelharts (1872-1874), Jūlija fon Engelharte (1863-1909), Jorgens fon Engelharts (1901-1903), Vilhelms fon Engelharts (1862-1901), Aleksandrs fon Engelharts (1869-1928). Kapu kopiņas, kas atrodas uzkalnā starp kokiem, apjož skaists metāla žogs, bet kapsētas centrā uzstādīts četrus metrus augsts ozola krusts ar uzrakstu “Stipri savā ticībā”, kā arī iestādīta liepu aleja. Kapsētu 1996./1997. gadā atjaunojis un sakopis vecā barona mazdēls barons Sigvards fon Engelharts.

Kapu vārtus rotā plāksnīte ar dzejoli vācu valodā. Tas skan sekojoši:

Dzimtene

Ak, mana Dzimtene, kā Tevis ilgojos,
Pēc katra akmentiņa, katra koka,
Par Tevi visu mūžu cīnījos,
Bet šodien tāla Tu aiz sapņu loka.

Es mūžu veltījis kā pateicību Tev,
Es visu mūžu gaidījis un alcis,
Uz nāvi slims es vēlos vienu sev,
Mirt Tēvzemē, pēc kuras esmu alcis.

Par maz ir zemi kopt un apstrādāt,
Tai dvēsele ir jādod nesavtīgi,
Kā līgava grib zeme mīlestību krāt
Un audžu audzēs zaļot bezgalīgi.