Hover

Dvietes novadpētniecības materiālu krātuve

 • Dvietes novadpētniecības materiālu krātuve
 • Dvietes novadpētniecības materiālu krātuve
 • Dvietes novadpētniecības materiālu krātuve
 • Dvietes novadpētniecības materiālu krātuve
 • Dvietes novadpētniecības materiālu krātuve
 • Dvietes novadpētniecības materiālu krātuve
 • Dvietes novadpētniecības materiālu krātuve
 • Dvietes novadpētniecības materiālu krātuve
 • Dvietes novadpētniecības materiālu krātuve
 • Dvietes novadpētniecības materiālu krātuve
 • Dvietes novadpētniecības materiālu krātuve
 • Dvietes novadpētniecības materiālu krātuve
 • Dvietes novadpētniecības materiālu krātuve
 • Dvietes novadpētniecības materiālu krātuve
 • Dvietes novadpētniecības materiālu krātuve
 • Dvietes novadpētniecības materiālu krātuve
 • Dvietes novadpētniecības materiālu krātuve
 • Dvietes novadpētniecības materiālu krātuve
 • Dvietes novadpētniecības materiālu krātuve
 • Dvietes novadpētniecības materiālu krātuve
 • Dvietes novadpētniecības materiālu krātuve
 • Dvietes novadpētniecības materiālu krātuve
 • Dvietes novadpētniecības materiālu krātuve
 • Dvietes novadpētniecības materiālu krātuve
 • Dvietes novadpētniecības materiālu krātuve
 • Dvietes novadpētniecības materiālu krātuve
Аdrese:
"Pīlādži" Dvietes pagasts, Augšdaugavas novads
GPS: 56.057560966287724 , 26.290546057671776
Tālrunis:
+371 26368637
Soc. tīkli:
facebook.com

Dvietes pagasta novadpētniecības materiālu krātuve atrodas Dvietes pagasta centrā „Pīlādžu” mājas 1.stāvā. Izveidota ap 2001.gadu sabiedriskā kārtā ar Dvietes pagasta padomes atbalstu un iedzīvotāju aktivitāti, iniciatīvu, brīvprātīgu ieguldījumu, lai saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu, dokumentus, liecības, priekšmetus, aprakstus. Papildu savāktajiem materiāliem un priekšmetiem laika gaitā izveidoti 20 tematiski stendi apskatei.

Tematiskie stendi un citas vēsturiskās liecības šādās tēmās:

1) Senākie laiki Dvietē, un atrastie akmens cirvji u.c. medību un darba rīki;
2) Grāfi Plāteri-Zībergi un viņu ieguldījums Dvietes attīstībā;
3) Vēsturiskie notikumi: zemnieku nemieri 1860.tajos gados, 1905.gada notikumi, I Pasaules kara notikumi, II Pasaules kara notikumi, mežabrāļi Dvietes mežos;
4) Baznīcas Dvietē;
5) Skolas Dvietē;
6) Biedrības Dvietē un to veikums;
7) Atmodas laiki;
8) Dvietes dižkoki u.c. dabas objekti;
9) Vēsturiskās ēkas, celtnes, objekti;
10) Kolhoza „Mičurins” vēsture;
11) Dvietes nozīmīgie cilvēki;
12) Dvietes kā Sēlijas vīnogu sala;
13) Dvietes lauksaimnieka Ē.Brašļa dabas, ainavu fotogrāfijas;
14) Dvietiešu rokdarbi (dažādas tehnikas) un stelles aušanas iemaņu apgūšanai un aušanai.

Izmanto:

• Dvietes ciemiņi, tūristi apskatei, iepazīstoties ar Dvieti;
• DU studenti zinātniski pētniecības darbam;
• skolēni – zinātniskiem mācību darbiem;
• ir bijušas pārvietojamas ekspozīcijas, kas papildina kultūras pasākumu daudzveidību;
• tiek izmantota jaunatnes patriotiskai audzināšanai;
• notiek nelieli pasākumi kā tikšanās ar novadniekiem par dažādām prasmēm (piem., zaļo augu izmantošana pārtikā, un ārstniecībā; pirtslietas; notiek aušanas prasmju apguve; plānota tikšanās – par cigoriņu kafiju un rudzu maizi, kā to gatavot, ar degustāciju);
• iedzīvotāji un bijušie iedzīvotāji, – lai atrastu liecības par saviem tuviniekiem, par dažādiem notikumiem, kuros paši vai tuvinieki iesaistīti.

Pirms dodies, piezvani: +371 26368637 (Iveta).