Hover

Daugavpils teātris

 • Daugavpils teātris
 • Daugavpils teātris
 • Daugavpils teātris
 • Daugavpils teātris
 • Daugavpils teātris
 • Daugavpils teātris
 • Daugavpils teātris
 • Daugavpils teātris
 • Daugavpils teātris
 • Daugavpils teātris
 • Daugavpils teātris
 • Daugavpils teātris
 • Daugavpils teātris
 • Daugavpils teātris
 • Daugavpils teātris
 • Daugavpils teātris
 • Daugavpils teātris
 • Daugavpils teātris
 • Daugavpils teātris
 • Daugavpils teātris
 • Daugavpils teātris
 • Daugavpils teātris
Аdrese:
Rīgas iela 22a, Daugavpils
Tālrunis:
+371 65426520
+371 65426321
E-pasts:
daugavpilsteatris@apollo.lv
Mājas lapa:
www.daugavpilsteatris.lv

Daugavpils teātra vēsture sniedzas XIX gadsimta piecdesmitajos gados, kad 1856. gadā Dinaburgā (tagadējā Daugavpilī) tika nodibināts Krievu dramatiskais teātris – pirmais krievu teātris Latvijā. Teātri nodibināja un uzturēja Daugavpils cietokšņa galvenais inženieris Nikolajs Hagelstroms – aizrautīgs teātra cienītājs.

1921. gadā Daugavpilī nodibināja latviešu dramatiskais teātri, kura vadītāja sākotnēji bija aktrise un režisore Otīlija Muceniece. Teātris mitinās toreizējā Dzelzceļnieku kluba ēkā. Visspilgtākais teātra darbības laiks sākas ar 1930. gadu, kad teātri sāka vadīt aktieris un režisors Jānis Kļava. No citiem Latvijas teātriem te izveidojās aktieru trupa. Teātra repertuārā pārsvarā bija modernā dramaturģija, Raiņa lugas. 1938. gadā teātris saņēma jaunu zāli jaunatklātajā Vienības namā. Tajā laikā tā bija viena no modernākajām teātra zālēm Eiropā. Atklāšanas izrādē 1938. gada 3. februārī R.Blaumaņa lugā Indrāni titullomās spēlēja leģendārie aktieri Berta Rūmniece un Aleksis Mierlauks. 1938. gadā teātri savā aprūpē pārņēma pilsētas pašvaldība.

Pēc Otrā pasaules kara, 1945. gadā, darbu atsāka tikai Krievu drāmas teātris, jo lielākā daļa latviešu aktieru bija emigrācijā. 1953. gads iezīmējas ar vēl vienu spilgtu notikumu teātra vēsturē – teātrī sāka strādāt Sergejs Radlovs, režisors ar pasaules slavu. Radlova iestudētais Šekspīra Hamlets ar LPSR Nopelniem bagāto skatuves mākslinieku V.Jakovļevu titullomā bija notikums republikas kultūras dzīvē.

1958. gadā sāka veidoties Muzikāli dramatiskais teātris ar latviešu un krievu trupu, mūziķiem un baletu. Teātra mākslinieciskais vadītājs bija Oļģerts Dunkers. 1959. gada 29. aprīlī notika pirmais un vienīgais operas iestudējums – Verdi Traviata. Daudzsološais teātra darbības sākums drīz tika pārtraukts, jo 1962. gadā teātri slēdza kā nerentablu (lasi – neizdevīgu pastāvošajam padomju režīmam).

Atmodas laikā ar Daugavpils pašvaldības un sabiedrības aktīvu atbalstu 1988. gadā notika Daugavpils teātra atjaunošana. Par galveno režisoru iecēla Nauris Klētnieks. Tiek uzņemti divi aktieru kursi latviešu un krievu trupā, kuru pedagogi bija režisori Pēteris Krilovs un Anna Eižvertiņa. Veidojās mākslinieciski spēcīgi iestudējumi, izauga talantīgi aktieri, jaunais teātris guva spožus panākumus viesizrādēs Rīgā, tomēr 1995. gadā latviešu trupas aktieri sāka strādāt Rīgas teātros, un latviešu teātris Daugavpilī atkal beidza savu darbību.

1996. gadā uz Daugavpili no Valmieras atnāca enerģiskais režisors Valentīns Maculevičs. Ar palikušajiem krievu trupas aktieriem viņš veidoja jaunu Daugavpils teātri. No 2001. gada Daugavpils teātri vadīja Inese Laizāne. Daugavpils teātrī sāka strādāt režisors Harijs Petrockis. 1999. gada rudenī ar Daugavpils domes atbalstu Daugavpils Universitātē uzņēma jaunu aktieru kurss. 2002. gadā Daugavpils teātrī ienāca jauns latviešu trupas sastāvs, no šī brīža teātrī pilnvērtīgā sastāvā darbojas gan krievu, gan latviešu trupa. Šajos gados Daugavpils teātris, ieskaitot teātra latviešu trupu, gūst lielu atzinību gan no skatītājiem, gan kritiķiem.

2007.g oktobrī teātrī tika veikts apjomīgs remonts – tika atjaunota skatītāju zāle, kafejnīca, vestibils un lielā teātra skatuve, tajā skaitā arī skatuves ripa. Remonts pabeigts 2009.gada maijā.

2011. gadā par teātra māksliniecisko vadītāju un direktoru kļuva Oļegs Šapošņikovs.