Hover

Dabas parks “Medumu ezeraine”

  • Dabas parks “Medumu ezeraine”
  • Dabas parks “Medumu ezeraine”
  • Dabas parks “Medumu ezeraine”
  • Dabas parks “Medumu ezeraine”
  • Dabas parks “Medumu ezeraine”
  • Dabas parks “Medumu ezeraine”
  • Dabas parks “Medumu ezeraine”
Аdrese:
Medumi, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads
GPS: 55.78964629999999 , 26.341349300000047
Tālrunis:
+371 654 76748
E-pasts:
turisms@augsdaugavasnovads.lv

Dabas parks atrodas Augšzemes aizsargājamo ainavu apvidū. Tas dibināts 1977. gadā kā kompleksais dabas liegums. Kopējā platība 1375 ha. Medumu ezeraine aptver Augšzemes augstienes vidējās daļas dienvidu reģionu.

Dabas parkam ir raksturīgs izteiksmīgs pauguru, vaļņu un grēdu reljefs 145-171 m augstumā vjl. Augstākie punkti: Meduma kalns, Samaņku kalns, Šķirsteņu kalns, Ziediņu kalns. Starp ledāja veidotajiem pauguriem ieplakās ir izvietojušies vairāki ezeri, lielākie no kuriem ir: Meduma ezers, Ilgas ezers, Samaņkas ezers, Šķirsteņu ezers, kas kopā ar jaukto un platlapju koku mežu nogabaliem un laukiem veido savdabīgas, krāšņas dabas ainavas.

Medumu ezera salas ir botāniskais liegums, kurš Valsts aizsardzībā atrodas kopš 1987. gada. Lieguma kopplatība ir 4 ha un tajā ietilpst 4 salas. Salām ir raksturīgas savdabīgas mežaudzes, kurās dominē liepas mistrojumā ar apsēm un bērziem. Salu piekrastē aug atsevišķi melnalkšņi un kārklu audzes.