Hover

Berķeneles (Birķineļu) luterāņu baznīca

  • Berķeneles (Birķineļu) luterāņu baznīca
  • Berķeneles (Birķineļu) luterāņu baznīca
  • Berķeneles (Birķineļu) luterāņu baznīca
  • Berķeneles (Birķineļu) luterāņu baznīca
Аdrese:
Birkineļi, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads
GPS: 55.8190383 , 26.45418649999999
Tālrunis:
+371 28614468
E-pasts:
berkenele@inbox.lv

Berķeneles luterāņu kapos ceļotājos tukši nolūkojas kādreizējā Berķeneles (Birķeneles) evaņģēliski luteriskās baznīcas (1830) celtne. Baznīca tapusi par grāfa Fridriha fon Klopmana līdzekļiem. Tās torņa smaili rotā dekoratīvs vējrādis, bet baznīca, kopš padomju vara draudzei to atsavināja, nedarbojas jau daudzus gadu desmitus. Baznīcas tuvumā atdusas J. Raiņa vācu valodas skolotājs Bazeners, kas par skolmeistaru strādāja Grīvas vācu ģimnāzijā. Pa labi no Bazenera kapavietas atdusas Birķineļu pusmuižas kādreizējais īpašnieks barons, Vidzemes landmaršals Hamilkārs fon Felkerzāms. Pie viņa kapa plāksnīte ar uzrakstu: “Cilvēka vērtību nenosaka tiesības, ko viņš manto, bet gan pienākumi, ko viņš uzņemas.”