Hover

PARK PRZYRODNICZY „SILENE”

  • PARK PRZYRODNICZY „SILENE”
  • PARK PRZYRODNICZY „SILENE”
  • PARK PRZYRODNICZY „SILENE”
  • PARK PRZYRODNICZY „SILENE”
  • PARK PRZYRODNICZY „SILENE”
  • PARK PRZYRODNICZY „SILENE”
  • PARK PRZYRODNICZY „SILENE”
  • PARK PRZYRODNICZY „SILENE”
  • PARK PRZYRODNICZY „SILENE”
  • PARK PRZYRODNICZY „SILENE”
Adres:
Skrudalienas un Demenes pagasti, Augšdaugavas novads
GPS: 55.7229013364 , 26.8014846752
Telefon:
+371 65476748
Email:
turisms@augsdaugavasnovads.lv

„Silene” to park przyrodniczy, który znajduje się w Gminach Demenes i Skrudalienas Powiatu Augsdaugavski przy granicy z Białorusią, w południowo-zachodniej części masywu leśnego Silene.  Jako zespół terenów chronionych został utworzony w 1977 r. Powierzchnia  37,9 km2. W parku przyrodniczym są 24 jeziora. W skład parku wchodzi m.in. część jeziora Riču o powierzchni 5,9 km2, część jeziora Sitas – 0,4 km2 oraz jezioro Sila (2,6 km2). W parku przyrodniczym jest kilka bagien, wśród których wyróżnia się bagno Glušonkas – teren chroniony o powierzchni 142,3 ha. W parku przyrodniczym Silene jest kilka rodzajów lasów. Dominują lasy sosnowe, a także sosnowo-świerkowe i świerkowo-liściaste. W bagnach i jeziorach można napotkać żółwi błotnych, kumaka nizinnego, traszkę grzebieniastą oraz koszatkę leśną. W lasach swoje gniazda wije bocian czarny, kania czarna i orlik krzykliwy. W części D parku, przy granicy z Białorusią znajduje się teren chroniony „Ilgas” i Centrum Nauki i Badań Uniwersytetu Daugavpilskiego „Ilgas”.