Hover

Kārlis Mudelis

 24.08.2017

Gleznotājs (1904-1966). Dzimis 1904. gada 18. maijā Jēkabpils apriņķa Daudzeses pagastā strādnieku ģimenē.  1921. gadā K. Mudelis kļuva par Valsts Mākslas akadēmijas (LMA) studentu un mācījās pie tādiem izciliem meistariem kā J. Feders, Ģ. Eliass un V. Purvītis. Studiju gadi turpinājās ilgi, ar pārtraukumiem. Tikai 1934. gadā viņš beidz LMA R. Zariņa grafikas meistardarbnīcu, izstrādājot … >>

Nikodems Bojārs

 24.08.2017

Zinātnieks, ķīmiķis, rakstnieks. Dzimis 1925. gada 1. jūnijā Daugavpils apriņķa valdes un skolu valdes priekšsēdētāja Aloiza Bojāra un skolotājas Elvīras Adeles Bojāres ģimenē. Nikodems Bojārs mācījās Zaķīšu skolā Vārkavas pagastā, kur par skolotāju strādāja viņa māte. 1939.g. viņš absolvēja Daugavpils Valsts Skolotāju institūta pamatskolu, 1944. gadā – 1. Daugavpils Valsts ģimnāziju. II Pasaules karš jaunekli … >>

Sigurds Vīdzirkste

 25.08.2017

Mākslinieks, gleznotājs (1928-1974).  Sigurds Vīdzirkste dzimis 1928. gada 10. februārī Daugavpilī ierēdņa ģimenē. Pirmās iemaņas mākslā guvis pamatskolā pie Jāņa Kalmītes. Savukārt mācības Rīgas Valsts tehnikuma ķīmijas nodaļā deva zināšanas, kuras vēlāk viņš pielietoja autortehnikas radīšanā. 1944.gadā S.Vīdzirkste kopā ar ģimeni devās bēgļu gaitās uz Vāciju, kur Mērbekā mācījies pie gleznotāja V.Tones. 1950.gadā viņš pārcēlās … >>

Sergejs Civinskis

 24.08.2017

Karikatūrists, lidotājs (1895-1941). Sergejs Civinskis dzimis 1895.gada 22.jūnijā Dvinskā (Daugavpils) poļu izcelsmes armijas virsnieka ģimenē. Viņš ieguva respektējamu militāru izglītību, absolvējot Pleskavas kadetu korpusu, Aleksandra karaskolu (1914), Gatčinas lidotāju skolu (1916) un Odesas augstākās pilotāžas skolu (1917). Veica daudzus kaujas lidojumus un, cik zināms, arī no Padomju Krievijas izbēdzis ar aeroplānu. Aktīvi nodarbojās ar sportu, … >>

Staņislavs Kreics

 24.08.2017

Gleznotājs (1909-1992). Dzimis 1909. gada 1. jūlijā Daugavpilī. Bērnības gadus pavadīja Kārsavas apkaimē. Pēc pamatskolas beigšanas strādāja Ilūkstē par fotogrāfu un mācījās Daugavpils vakara vidusskolā. Šajā laikā radās pirmā nopietnā interese par mākslu. 1938. gadā iestājās Latvijas Mākslas akadēmijā. Profesionālās iemaņas apguva pie A.Annusa, V.Tones, K.Ubāna, taču vislielāko ietekmi uz mākslinieka personību un daiļradi atstāja studiju … >>

Nikolajs Vanadziņš

 25.08.2017

Ērģelnieks, mūzikas pedagogs (1882-1978).  Nikolajs Vanadziņš dzimis 1892.gada 11.decembrī Valkas apriņķa Trikātā mežziņa ģimenē. Mūzika viņu aizrāva un valdzināja jau kopš agrām bērnu dienām. Vispārējo izglītību viņš ieguva Rīgas Nikolaja ģimnāzijā, pēc kuras beigšanas jauneklis nolēma visu savu dzīvi veltīt mūzikai. 1911.gadā N.Vanadziņš devās uz Pēterburgu un tur gatavojās iestājpārbaudījumiem konservatorijā. Lai nopelnītu nepieciešamos iztikas … >>

Nikolajs Hāgelstroms

 21.08.2017

Viens no izcilākajiem pilsētas vadītājiem 19. gadsimtā. Dzimis 1812.gadā, ieguvis augstāko izglītību, ilgus gadus dienējis cara armijā, pabeidzis dienestu ģenerālmajora pakāpē. Strādājis par galveno inženieri Dinaburgas cietoksnī. Pēc dienesta pabeigšanas Hāgelstroms iekļāvās pilsētas sabiedriskajā dzīvē, un 1865.gadā tika iecelts pilsētas mēra amatā, kuru pildīja 11 gadus. Par nopelniem pilsētas attīstībā un labiekārtošanā viņam tika piešķirti … >>

Venta Vecumniece

 25.08.2017

Teātra aktrise, režisore, rakstniece, pedagoģe (1927-2017). Venta Vecumniece dzimusi Daugavpilī 1927. gada 3. decembrī. Nākamās aktrises tēvs bija Daugavpils garnizona orķestra diriģents, un ģimene dzīvoja Daugavpils cietokšņa teritorijā. Venta Vecumniece mācījusies Daugavpils 2. pilsētas pamatskolā, Jēkabpils Valsts komercskolā, Republikas tirdzniecības tehnikumā. 1949.gadā beigusi Dailes teātra II studiju un, sākot ar 1949/50.gada sezonu, un viņas radošā … >>

Georgs (Juris) Elgers

 25.08.2017

Dzimis 1585. gadā Valmierā, mācījās Rīgas Domskolā. No 1605. gada studēja Braunsbergas jezuītu skolā Austrumprūsijā, tad retoriku Polockas garīgajā skolā. 1607. gadā Viļņā iestājās jezuītu ordenī. 1609. – 1611. gadā studēja filozofiju Braunsbergas jezuītu kolēģijā un darbojās kā gramatikas skolotājs. 1612. gadā viņu nosūtīja apgūt filozofiju Ņesvižas jezuītu kolēģijā. No 1615. gada kā katoļu priesteris … >>

Aleksandrs Štauberts

 23.08.2017

Arhitekts (1780(?)-1843).  Aleksandrs Štauberts piedzima 1780.(?) gadā pārkrievojušos vāciešu ģimenē. Viņa tēvs bija armijas virsnieks. 8 gadu vecumā Aleksandrs uzsāka mācības Pēterburgas Mākslas akadēmijā un līdz 1801.gadam mācījās pie arhitekta A. Zaharova. Pēc Mākslas akadēmijas beigšanas A.Štauberts strādāja Kara ministrijas inženierdepartamentā un par pasniedzēju 2.  kadetu korpusā. Teicama profesionālā reputācija veicināja strauju karjeras kāpumu, un … >>