Hover

Sigurds Vīdzirkste

Sigurds Vīdzirkste

Mākslinieks, gleznotājs (1928-1974).  Sigurds Vīdzirkste dzimis 1928. gada 10. februārī Daugavpilī ierēdņa ģimenē. Pirmās iemaņas mākslā guvis pamatskolā pie Jāņa Kalmītes. Savukārt mācības Rīgas Valsts tehnikuma ķīmijas nodaļā deva zināšanas, kuras vēlāk viņš pielietoja autortehnikas radīšanā. 1944.gadā S.Vīdzirkste kopā ar ģimeni devās bēgļu gaitās uz Vāciju, kur Mērbekā mācījies pie gleznotāja V.Tones. 1950.gadā viņš pārcēlās uz dzīvi ASV un apmetās Ņujorkā, kur studēja glezniecību Mākslas studentu līgā, kas tobrīd bija viens no amerikāņu abstraktā ekspresionisma „epicentriem”. Filozofijas lekcijas, aizraušanās ar mūziku un Ņujorkas skolas intensīvā prakse S.Vīdzirksti pievērsa abstrakcijai.

Pēc studijām S.Vīdzirkste pavadījis divus gadus Spānijā, daudz gleznoja un pētīja spāņu avangarda gleznotāju darbus. Šajā laikā viņš sadarbojās ar trimdas žurnālu „Jaunā Gaita”. Viņa biogrāfijā bija arī darba posms Federālajā rezervju bankā Ņujorkā par audiovizuālo speciālistu. Domājams, tieši bankā matemātiski orientētais S.Vīdzirkste iepazinās ar elektronisko skaitļojamo iekārtu darbības principiem, kurus integrēja glezniecībā. S.Vīdzirkstes radošā brieduma laiks – 20.gs. 60. un 70.gadi Amerikā – sakrita ar pēckara abstrakcionisma, īpaši Ņujorkas skolas, attīstību, un S.Vīdzirkste bija viens no nedaudzajiem latviešu māksliniekiem, kura glezniecība iekļāvās šajā skolā. S.Vīdzirkstes gleznām raksturīga monohroma krāsu gamma, melni baltu laukumu saspēle, izteiksmīgas faktūras. Mākslinieka darbi iekļaujas abstraktā ekspresionisma stilistikā – tiem raksturīga pašvērtīga forma, reljefi pacēlumi un iedobumi, kas raisa telpiskās asociācijas, zīmes, kas atgādina japāņu kaligrāfiju.

S.Vīdzirkste viens no pirmajiem glezniecībā balstījies uz kibernētiku, izstrādājot savas teorētiskās nostādnes. Kibernētikas ietekmēto gleznu kompozicionālo pamatu veido uz miglaina fona regulāri vai dažādos attālumos izvietoti mirdzoši dažāda lieluma izciļņi. 1963.gadā viņš parādīja publikai savas kvadrātveida gleznas ar punktveidīgiem izciļņiem, nosaucot šos darbus par „Cybernetic Canvases” – kibernētiskiem audekliem. Sigurda Vīdzirkstes abstraktais ekspresionisms, kas apvieno jutekliski pulsējošas substances racionālā struktūrā, uzlūkojams kā principiāli nozīmīgs ieguldījums 1960.gadu mākslas intelektuālajā attīstībā.

Izstādēs Sigurds Vīdzirkste piedalījies no 1955.gada. Viņam bijušas personālizstādes Ņujorkā 1963., 1964., 1968. un 1972.gadā. S.Vīdzirkste dzīvojis un strādājis latviešu radošo aprindu – tā saucamajā „Elles Ķēķī” Ņujorkas Manhetenā.

Mākslinieks miris 1974.gada 17.jūlijā Ņujorkā un apglabāts Katskilu kapos.

Saistība ar Daugavpili:
Dzimis Daugavpilī