Hover

REĢIONĀLAIS VELOMARŠRUTS NR. 35 “DAUGAVAS LOKI”

Maršruts Nr.35 ir izzinošs maršruts, kas ietver sevī gan divu pilsētu arhitektūras pērles ar baznīcām, pilīm un cietokšņiem, gan dabas ainavas vienā no skaistākajiem Latvijas upju posmiem Daugavas augštecē, izbraucot gan pa labo, gan kreiso Daugavas krastu dabas parka Daugavas loki teritorijā, kas ir iekļauts Latvijas nacionālajā UNESCO sarakstā, un pretendē uz iekļaušanu pasaules UNESCO sarakstā. Maršruta gaitā būs iespēja redzēt divsimt gadu veco Daugavpils cietoksni, Dinaburgas pilsdrupas, ģeomorfoloģisko dabas pieminekli Daugavas vārti, kas atrodas starp augstajām Slutišķu un Ververu kraujām (pie tām ir ierīkotas atpūtas vietas), Slutišķu vecticībnieku ciemu, uzkāpt trīs skatu torņos (Vasargelišķu, Priedaines un Lazdukalna), grāfu Plāteru pili Krāslavā, vairākus muzejus. Vairākās vietās maršruta gaitā ir viesu mājas, kempingi – gan Daugavpilī, Krāslavā, gan ārpus pilsētas Daugavpils un Krāslavas novados. Abos Daugavas krastos ir piedāvājumi dažādot braucienu ar zirgu izjādēm un nobraucieniem ar laivām un plostiem. Kopējais maršruta garums ir 122.8 km.

Ceļa segums Daugavpilī asfalts pa pilsētas galvenajām maģistrālēm 3 km, bruģēti veloceliņi un ielas ar mazu transporta intensitāti 12km, Krāslava – 3 km pa asfaltētu centrālo ielu, ārpus pilsētām – ~25 km asfaltēts ceļš ar vidēju autotransporta intensitāti, ~20 km lauku ceļi bez seguma un takas, pārējais posms – grants ceļi ar mazu autotransporta intensitāti. Uzmanība jāpievērš tam, ka grants seguma ceļu kvalitāte ir mainīga atkarībā no laika apstākļiem un ceļu uzturēšanas intensitātes.

Ainaviski, vizuāli un informatīvi maršruts ir ļoti daudzveidīgs. To izbraucot, iespējams tuvāk iepazīt latviešu, krievu, poļu kultūrvēsturisko mantojumu, populārākos tūrisma objektus un vietējo iedzīvotāju ikdienas dzīvi. Maršruts šķērso īpaši aizsargājamo ainavu apvidu Augšdaugava. Velo maršruts iet garām vairākiem parkiem katrā no administratīvajām teritorijām, blakus maršrutam ir vairākas izziņas takas Daugavas lokos.

Šis maršruts marķēts ar ceļa zīmēm, kuras izvietotas krustojumos, kā arī pagriezienos. Maršrutā tāpat ir iekļauti informatīvie stendi, kā arī kartes ar maršrutiem.

Informāciju par apskates vietām Krāslavas novadā meklējiet Krāslavas novada Tūrisma informācijas centra mājaslapā

Kaplavas Vissv. Dievmātes patvēruma pareizticīgo baznīca
Lauku māja “Upes dižvietas”
Brīvdienu māja “Skērškāni”
Adamovas dabas taka 
Adamovas pilskalns, Krāslavas krēsls
Grāfu Plāteru pils komplekss ar parku
Karņicka kalns

REĢIONĀLAIS VELOMARŠRUTS NR. 35 “DAUGAVAS LOKI”
REĢIONĀLAIS VELOMARŠRUTS NR. 35 “DAUGAVAS LOKI”
REĢIONĀLAIS VELOMARŠRUTS NR. 35 “DAUGAVAS LOKI”
REĢIONĀLAIS VELOMARŠRUTS NR. 35 “DAUGAVAS LOKI”
REĢIONĀLAIS VELOMARŠRUTS NR. 35 “DAUGAVAS LOKI”
REĢIONĀLAIS VELOMARŠRUTS NR. 35 “DAUGAVAS LOKI”
REĢIONĀLAIS VELOMARŠRUTS NR. 35 “DAUGAVAS LOKI”
REĢIONĀLAIS VELOMARŠRUTS NR. 35 “DAUGAVAS LOKI”
REĢIONĀLAIS VELOMARŠRUTS NR. 35 “DAUGAVAS LOKI”
REĢIONĀLAIS VELOMARŠRUTS NR. 35 “DAUGAVAS LOKI”
REĢIONĀLAIS VELOMARŠRUTS NR. 35 “DAUGAVAS LOKI”
REĢIONĀLAIS VELOMARŠRUTS NR. 35 “DAUGAVAS LOKI”
REĢIONĀLAIS VELOMARŠRUTS NR. 35 “DAUGAVAS LOKI”
REĢIONĀLAIS VELOMARŠRUTS NR. 35 “DAUGAVAS LOKI”
REĢIONĀLAIS VELOMARŠRUTS NR. 35 “DAUGAVAS LOKI”
REĢIONĀLAIS VELOMARŠRUTS NR. 35 “DAUGAVAS LOKI”
REĢIONĀLAIS VELOMARŠRUTS NR. 35 “DAUGAVAS LOKI”
REĢIONĀLAIS VELOMARŠRUTS NR. 35 “DAUGAVAS LOKI”