Hover

Pa grāfu Plāteru-Zībergu pēdām Daugavpils apkaimē un Daugavpilī

Plāteru senči Baltijā ieradās kopā ar krustnešiem. Apmetušies Latgalē, viņi asimilējās un pieņēma poļu kultūru, veidojot radniecīgas saites ar Zībergu dzimtu. Laika gaitā Plāteri-Zībergi kļuva par vienu no ievērojamākajām un ietekmīgākajām dzimtām Latgalē. Par Plāteru-Zībergu līdzekļiem  uzbūvētas vairākas muižas, pilis, baznīcas, ierīkoti parki. Plāteru-Zībergu devums ir neatņemama kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa un arī nozīmīgi apskates objekti, kas ceļojuma laikā sniedz neaizmirstamus iespaidus.

Pa grāfu Plāteru-Zībergu pēdām Daugavpils apkaimē un Daugavpilī
Pa grāfu Plāteru-Zībergu pēdām Daugavpils apkaimē un Daugavpilī
Pa grāfu Plāteru-Zībergu pēdām Daugavpils apkaimē un Daugavpilī
Pa grāfu Plāteru-Zībergu pēdām Daugavpils apkaimē un Daugavpilī
Pa grāfu Plāteru-Zībergu pēdām Daugavpils apkaimē un Daugavpilī
Pa grāfu Plāteru-Zībergu pēdām Daugavpils apkaimē un Daugavpilī
Pa grāfu Plāteru-Zībergu pēdām Daugavpils apkaimē un Daugavpilī
Pa grāfu Plāteru-Zībergu pēdām Daugavpils apkaimē un Daugavpilī
Pa grāfu Plāteru-Zībergu pēdām Daugavpils apkaimē un Daugavpilī
Pa grāfu Plāteru-Zībergu pēdām Daugavpils apkaimē un Daugavpilī
Pa grāfu Plāteru-Zībergu pēdām Daugavpils apkaimē un Daugavpilī
Pa grāfu Plāteru-Zībergu pēdām Daugavpils apkaimē un Daugavpilī
Pa grāfu Plāteru-Zībergu pēdām Daugavpils apkaimē un Daugavpilī
Pa grāfu Plāteru-Zībergu pēdām Daugavpils apkaimē un Daugavpilī
Pa grāfu Plāteru-Zībergu pēdām Daugavpils apkaimē un Daugavpilī
Pa grāfu Plāteru-Zībergu pēdām Daugavpils apkaimē un Daugavpilī