Hover

Daugavpilī notiks seminārs par velo tūrisma attīstību Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11

 28.10.2019
Daugavpilī notiks seminārs par velo tūrisma attīstību Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11

4. novembrī Daugavpilī tiks rīkots seminārs par  velo tūrisma attīstību Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11. Semināra mērķis ir veikt Austrumlatvijas tūrisma SVID analīzi, noteikt Stratēģijas attīstības virzienus un vienoties par Austrumlatvijas velomaršrutu kartes izstrādes konceptu. Seminārā aicināti piedalīties uzņēmēji, kas sniedz tūrisma pakalpojumu vai plāno to uzsākt, tūrisma informācijas centru pārstāvji, pašvaldību speciālisti, kas iesaistīti attīstības un tūrisma plānošanā, riteņbraukšanas entuziasti un citi interesenti.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros projekts
Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11Projekts Nr. 19-00-A019.332-000002

Semināru cikls I

Semināru cikla mērķis: veikt Austrumlatvijas tūrisma SVID analīzi, noteikt Stratēģijas attīstības virzienus un vienoties par Austrumlatvijas velomaršrutu kartes izstrādes konceptu.
Mērķauditorija: Uzņēmēji, kas sniedz tūrisma pakalpojumu vai plāno to uzsākt, tūrisma informācijas centru pārstāvji, pašvaldību speciālisti, kas iesaistīti attīstības un tūrisma plānošanā, riteņbraukšanas entuziasti un citi interesenti.

Semināra norises vieta: Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības „Kaimiņi” teritorija – Dienvidlatgales pašvaldību mācību centrs, Rīgas iela 2, Daugavpils.


Semināra darba kārtība

9:45-10:00 Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, rīta kafija
10:00 – 10:15 Sandra Palma, BDR Ludzas rajona partnerība koordinatore, Projekta Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11 virzība
10:15 – 11:15

darbs grupās, viedokļu apkopojums

Eksperts Līga Kondrāte, Tūrisma telpiskā piedāvājuma analīze, datu apkopojums Stratēģijas izstrādei
11:15 – 13:00

darbs grupās, viedokļu apkopojums

Eksperts Andris Klepers, Tūrisma uzņēmēju stratēģiskā attīstība, stratēģiskie uzstādījumi, risinājumi un precizējumi Austrumlatvijas reģiona SVID analīze tūrisma jomā; Tūristu plūsmas un pieprasījuma noteikšana un analīze. Galveno mērķtirgu noteikšana
13:00 – 13:30 Pusdienas
13:30-14:30

lekcija

Eksperts Santa Paegle, Tūrisma uzņēmumu pielāgošana velotūrisma vajadzībām
14:30-15:00

darbs grupās, viedokļu apkopojums

Eksperts Līga Kondrāte, Austrumlatvijas velomaršrutu kartes veida izvēle un vienošanās par iekļaujamo datu apjomu un attēlojumu

Pieteikšanās semināram ŠEIT.
Vietu skaits ierobežots. Pieteikšanās līdz 2019. gada 1. novembrim.

Dalība seminārā ir bez maksas.

Plašāka informācija: Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi” – koordinatore Inga Krekele, inga.krekele@gmail.com.