Hover

Sarkano ķieģeļu arhitektūra Daugavpilī

  • Sarkano ķieģeļu arhitektūra Daugavpilī
  • Sarkano ķieģeļu arhitektūra Daugavpilī
  • Sarkano ķieģeļu arhitektūra Daugavpilī
  • Sarkano ķieģeļu arhitektūra Daugavpilī
  • Sarkano ķieģeļu arhitektūra Daugavpilī
  • Sarkano ķieģeļu arhitektūra Daugavpilī
  • Sarkano ķieģeļu arhitektūra Daugavpilī
Аdrese:
Daugavpils
Tālrunis:
+371 65422818
+371 26444810
E-pasts:
turisms@daugavpils.lv

Daugavpils apbūvē sastopamas neparasti daudz sarkano ķieģeļu stila ēku. Šī stila kopēji bija vairāki izcili arhitekti. Daugavpilī visplašāk šis eklektiskā stila novirziens pārstāvēts vācu izcelsmes arhitekta Vilhelma Neimaņa (no 1878. līdz 1895. gadam bijis Daugavpils galvenais arhitekts) projektētajās ēkās. Spilgts sarkano ķieģeļu arhitektūras piemērs ir ēkas Saules ielā 1/3 un Muzeja ielā 6, kuru fasādēs bagātīgi izmantotie eklektismam raksturīgie formveides paņēmieni pat pēc tik ilgiem gadiem pārsteidz ar izsmalcinātām detaļām.