Hover

Putnu vērošana dabas parkā „Dvietes paliene”

  • Putnu vērošana dabas parkā „Dvietes paliene”
  • Putnu vērošana dabas parkā „Dvietes paliene”
  • Putnu vērošana dabas parkā „Dvietes paliene”
  • Putnu vērošana dabas parkā „Dvietes paliene”
  • Putnu vērošana dabas parkā „Dvietes paliene”
  • Putnu vērošana dabas parkā „Dvietes paliene”
Аdrese:
Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads
GPS: 56.067597 , 26.176551
Tālrunis:
+371 26109353
+371 20219770
E-pasts:
benita63@inbox.lv
Mājas lapa:
www.manabebrene.lv

Putniem nozīmīga vieta (PNV), Natura 2000 teritorija un dabas parks „Dvietes paliene” atrodas uz ziemeļiem no Ilūkstes pilsētas, Daugavas kreisajā krastā. Teritorijas galvenā iezīme ir palieņu pļavas un divi palieņu ezeri – Skuķu jeb Grīvas un Dvietes ezers.

Dvietes paliene ir viena no izcilākajām savvaļas putnu pulcēšanās un ligzdošanas vietām Latvijā.

Dvietes paliene vispārsteidzošākā ir pavasara palu laikā, kad Daugavas palu ūdeņi applūdina Dvietes senleju 20 km garumā. Tad šeit uzturas tūkstošiem ceļojošo ūdensputnu – īpaši iespaidīgi ir milzīgie sējas un baltpieres zosu bari, gulbju bari, visu veidu pīles un dažādi bridējputni. Te ir bagātīgi medību lauki dažādiem plēsīgajiem putniem, gandrīz vienmēr var ieraudzīt mazo ērgli, dažreiz jūras ērgli un zivju ērgli.

Lai arī Dvietes paliene putnu vērotājiem visinteresantākā ir pavasara palu laikā, tomēr arī pārējos gadalaikos šajā ainaviskajā Augšzemes novadā ir ko redzēt un darīt. Dažus gadus pēc ilgstošām lietavām paliene pārplūst arī vasarā vai rudenī, bet sniegotās ziemās strauji atkušņi izraisa palus arī janvārī un februārī.

Vasarā plašās palieņu pļavas un abi palieņu ezeri ir viena no labākajām ligzdošanas vietām Latvijā tādām īpaši aizsargājamām putnu sugām kā grieze, ķikuts un ormanītis. Lielā daudzumā var dzirdēt upes un kārklu ķauķi, lakstīgalas, mērkaziņas, reizēm dzirdamas arī paipalas un laukirbes. Palienē barojas vairāki mazie ērgļi, dažkārt vērojams melnais stārķis, virs ezeriem pamanāmi gulbji, baltspārnu un melnie zīriņi, dažādas lijas. Apkārtējie mežu masīvi bagāti ar dažādiem dzeņveidīgajiem putniem.

Rudenī Augšzemes augstiene pārsteidz ar savu krāsu daudzveidību. Te var mēģināt ieraudzīt balto gārni, protams zivju gārņus, lielus dzērvju un balto stārķu barus. Var skatīt pārlidojošās zosis, tomēr rudens putnu migrācija ir izkliedēta un nekoncentrējas kādā noteiktā vietā.

Ziemā ir klusais periods, bet tomēr arī tad var vērot dažādus dzeņveidīgos, ieraudzīt kādu laukirbju bariņu, paretam kādu plēsīgo putnu.

Kopš 2009. gada rudens apmeklētājiem pieejams arī putnu vērošanas tornis pie Skuķu ezera. Torņa celtniecību finansēja Nīderlandes Karaliskā putnu aizsardzības biedrība.

Putnu vērošana ir arī pieejama no putnu vērošanas torņiem – Dienvidu tornis, Ziemeļu tornis, Zariņu salas putnu vērošanas tornis (GPS: 56.06517, 26.22087)  un platforma pie informācijas centra „Gulbji”.