Hover

Šovasar Daugavpilī labiekārtos Aizpilsētas parku

 30.03.2021
Šovasar Daugavpilī labiekārtos Aizpilsētas parku

Līdz augusta beigām Daugavpils pilsētas dome plāno veikt teritorijas labiekārtošanas un apgaismojuma izbūves darbus Aizpilsētas parkā. Teritorija, kur vēl līdz pagājušā gadsimta 70. gadiem atradās ebreju kapsēta, pašlaik ir iedzīvotāju iecienīta pastaigu un brīvā laika pavadīšanas vieta. Lai teritorija kļūtu pievilcīgāka un drošāka, šovasar pašvaldība īstenos parka teritorijas labiekārtošanas projektu, kas ļaus sakārtot vienu no publiskajām pilsētas ārtelpām.

Aizpilsētas parks, kas atrodas Gubišķes ezera krastā, mūsdienās ir iecienīts pilsētnieku atpūtas objekts. Par to, ka vēl pirms 50 gadiem te bijusi ebreju kapsēta, liecina vien neliela piemiņas vieta netālu no Daugavpils 15. vidusskolas un vietām nelīdzenais reljefs. Ebreju kapsēta ezera krastā ierīkota jau 17. gadsimta beigās. Tajā tika apglabāti visā pasaulē pazīstami rabīni – Meirs Smha, Kacs Kagans, rabīns Ručko, rebe Rugašovs un citi ebreju kopienas pārstāvji. Nelielā kapsētas daļā atradās arī vietējo musulmaņu apbedījumi. Šajā kapsētā  guldīti 140 ebreji, kuri dzīvības zaudēja Pirmā pasaules kara laikā un Latvijas neatkarības karā. Godinot kritušo piemiņu, 20. gadsimta 40. gados plānoja uzstādīt pieminekli. Jau tika izstrādāts pieminekļa mets, bet celtniecības darbus 1941. gadā pārtrauca vācu okupācija. Otrā pasaules kara laikā kapsētā apbedītas vairāk nekā 2000 Daugavpils geto sadedzināto bērnu mirstīgās atliekas.

Pagājušā gadsimta septiņsesmitajos gados padomju vara kapsētu likvidēja un tās vietā ierīkoja atpūtas parku. Pateicoties sabiedriskajiem aktīvistiem, daļu apbedījumu pārcēla un atsevišķu teritoriju Daugavpils Komunālajos kapos, neliela daļa apbedījuma vietu daļēji saglabājušās. Tomēr lielākā daļa tika nolīdiznāta līdz ar zemi, bet kapakmeņus izmantoja gājēju celiņu ierīkošanai. Pateicoties Izraēlas iniciatīvai un atbalstam, parkā aiz Daugavpils 15. vidusskolas uzstādīts mākslinieka Jura Pundura veidotais kādreizējai ebreju kapsētai veltīts piemiņas akmens. To rotā Dāvida zvaigzne un plāksne ar Vecās derības tekstu: “Tas lai ir Israēla bērniem par piemiņu, Tā kunga priekšā”. Kā arī uzraksts latviešu, krievu un angļu valodā: “Šajā vietā atradās ebreju kapsēta, kas izveidota XVII gs. beigās un iznīcināta XX gs. 70. gados”. Piemiņas akmens tika atklāts 2013. gada 12. septembrī klātesot Daugavpils ebreju kopienai, Daugavpils pilsētas domes vadībai un Izraēlas diplomātiskajiem pārstāvjiem.

Pateicoties savam ģeogrāfiskajam izvietojumam, Aizpilsētas parks kļuvis par Ķīmijas un Jaunbūves apkaimju iedzīvotāju, kā arī garāmbraucošo pilsētas viesu iecienītu pasīvās atpūtas objektu. Tomēr parka infrastruktūra ir novecojusi un teritorija nav estētiski pievilcīga. Teritorijā izvietoti soliņi un atkritumu urnas, daļēji atjaunots apgaismojums. Savukārt, 2018. gadā izstrādāts Aizpilsētas parka pilnas rekonstrukcijas projekts.

No 2021. gada maija līdz augustam Aizpilsētas parka teritorijā plānots veikt vērienīgus labiekārtošanas darbus. Tiek plānots labiekārtot teritoriju un ierīkot jaunus soliņus, uzstādīt atkritumu urnas, atjaunot gājēju ietves, uzstādīt velosipēdu turētājus, tādējādi uzlabojot mikromobilitātes elementu pieejamību pilsētas publiskajā ārtelpā. Tiks ierīkots laukums ar skatu uz ezeru un nerūsējošā tērauda slidkalniņš bērniem. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt parka apgaismojumu, uzstādot mūsdienīgus energotaupīgus gaismekļus, kas uzlabos parka pieejamību arī tumšajā diennakts laikā, padarot iedzīvotāju pārvietošanos starp Jaunbūvi un  Ķīmiju drošu un ērtu. No daudzstāvu dzīvojamo māju puses tiks ierīkotas kāpnes un nobrauktuves, lai atvieglotu pārvietošanos ar bērnu ratiņiem, velosipēdiem un ratiņkrēsliem, padarot vidi visiem ērti pieejamu un iekļaujošu.

Būvniecības laikā paredzēta koku un zaru zāģēšana, apstādījumu izveidošana, teritorijas apzaļumošana un sakārtošana. Projekta rezultātā tiks uzlabota publiskās ārtelpas infrastruktūras pieejamība Daugavpils pilsētas un apkārtējo novadu iedzīvotājiem. Sagaidāms, ka tuvējo apkaimju iedzīvotāji un viesi aktīvi izmantos labiekārtoto teritoriju kā pastaigu vietu, bet vietējo skolu audzēkņi kā mācību vietu brīvā dabā. Pilsētā būs par vienu publiski pieejamu, sakārtotu parku vairāk, kas ir īpaši aktuāli apstākļos, kad nav pieejami publiskie pakalpojumi un izklaide, kas tiek nodrošināta iekštelpās.

Aizpilsētas parka labiekārtošanas projekta izstrādē ņemts vērā arī Daugavpils ebreju kopienas viedoklis, saglabājot piemiņas vietu un liecības par šīs vietas nozīmi Daugavpils ebreju vēsturē.

Kopējās Aizpilsētas parka labiekārtošanas un apgaismes izbūvēšanas projekta izmaksas sastāda 447 679 eiro. Daugavpils pilsētas dome iesniegusi pieteikumu valsts aizņēmumam 400 000 eiro apmērā, savukārt atlikušās izmaksas tiks segtas no pašvaldības budžeta. Labiekārtošanas darbus plānots pabeigt līdz 2021. gada augustam.

Informāciju sagatavoja: Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa