Hover

Miejsce pamięci cmentarza żołnierzy I Pułku Piechoty Legionów Armii Polskiej

Adres:
Slobudka (pie Satiksmes ielas), Daugavpils
Telefon:
+371 65422818
+371 26444810
Email:
turisms@daugavpils.lv

Cmentarz Legionistów Polskich na Słobódce przy ulicy Satiksmes był największym miejscem pochówku żołnierzy polskich na Łotwie – pochowano tu dwustu trzydziestu siedmiu legionistów poległych w Kampanii Łatgalskiej w latach 1919–1920 czyli walkach o wyzwolenie Łotwy. Operacja „Zima” była wspólnym działaniem armii Polskiej i Łotewskiej, którą dowodził generał Edward Rydz-Śmigły. 3 stycznia 1920 r. wyzwolono Dyneburg, a następnie w ciągu miesiąca bolszewików wyparto z całej Łatgalii.