Hover

Faktai ir skaičiai

Kraštas suformuotas 2009 metais, susijungus 19 buvusio Daugpilio rajono valsčių. Šiuo metu šie valsčiai yra Daugpilio krašto administracinės teritorijos: Ambelių valsčius, Bikerniekų valsčius, Demenės valsčius, Dubnos valsčius, Kalkūnės valsčius, Kalupės valsčius, Laucesos valsčius, Lyksnos valsčius, Malinovos valsčius, Medumų valsčius, Naujenės valsčius, Nycgalės valsčius, Salienos valsčius, Skrudalienos valsčius, Sventės valsčius, Taborės valsčius, Vabuolės valsčius, Vecsalienos valsčius, Viškių valsčius.
Daugpilio kraštas turi tris oficialiai patvirtintus simbolius: herbą, logotipą ir vėliavą.

Daugpilio krašto herbas
Raudoname lauke trys plevenančios sidabro vėliavos su į tris dalis padalintais galais, nukreiptais stiebo kryptimi. Kiekvienos vėliavos centre suvytas raudonas kryžius su juodomis punktyrinėmis linijomis kryžiaus šakose.
Trys plevenančios sidabro vėliavos raudoname lauke žymi ypatingą ir svarbią Daugpilio krašto vietą Latvijos pasienyje. Vėliavų formos aptinkamos viduramžių istoriniuose šaltiniuose ir primena Dinaburgo pilies riterių vėliavas. Virš Daugpilio krašto plevenančios trys vėliavos simbolizuoja mūsų praeitį, dabartį ir ateitį.
Patvirtinta LR Kultūros ministerijoje 2010 m. spalio 19 d.
Autoriai – menininkai – Silva Veronika Linarte ir Andris Pudanas.

Daugpilio krašto logotipas
Logotipe pavaizduota saulė žymi Daugpilio kraštą kaip Latvijos tolimiausią pietinį tašką; ornamentinė juosta – etninis raštas žymi simbolinį Dauguvos tekėjimą, užrašas dešinėje pusėje apačioje: „…kur saulė žaidžia“ pratęsia į logotipo simbolius įdėtų reikšmių aiškinimą ir kviečia pažvelgti į Daugpilio kraštą kaip į atvirą, saulėtų laukų aplinką su gražiomis gamtos ir kultūros vertybėmis.
Patvirtintas 2011 m. vasario 10 d.
Logotipo autorės – Silva Veronika Linarte ir Inara Mukanė.

Daugpilio krašto vėliava
Daugpilio krašto vėliava yra stačiakampis audeklas, kurio pločio ir aukščio santykis yra 2:1, vėliava yra dvipusė, ji padalyta į dvi vertikalias juostas – kairioji raudonos spalvos, dešinioji – baltos spalvos. Baltos spalvos juostoje trys plevenančios sidabro vėliavos su į tris dalis padalytais galais, nukreiptais stiebo kryptimi, kiekvienos vėliavos centre suvytas raudonas kryžius su juodomis punktyrinėmis linijomis kryžiaus šakose.
Pašventinta 2012 m. gruodžio 18 d. Lyksnos Romos katalikų bažnyčioje.
Vėliavos autoriai – Silva Veronika Linarte ir Andris Pudanas.

Plotas: 1889.7 km2
Gyventojų skaičius: 20 149 (2019-01-01)