Hover

VECSALIENAS (ČERVONKAS) PARKU SAGAIDA IEVĒROJAMA PĀRBŪVE

 02.01.2020
VECSALIENAS (ČERVONKAS) PARKU SAGAIDA IEVĒROJAMA PĀRBŪVE

Daugavpils novada domes sēdē pieņemts lēmums aktualizēt Daugavpils novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam Investīciju plānu 2019. – 2021. gadam, atbalstot iepirkuma procedūras uzsākšanu Vecsalienas parka pārbūves būvprojekta izstrādei.

Parku pie Červonkas pils sagaida pamatīga pārbūve. Jau patlaban ir veikta topogrāfiskā izpēte, kuras laikā tika apzināti koki, krūmi, sugas, koku vainagu slēgums, telpiskās un ainavu struktūras muižu parku kontekstā, kā arī neizmantotās (degradētās) parka vietas. Pirms veikt rekonstrukciju tika izpētīta arī parka vēsturiskā attīstība, kuru veica Latvijas valsts vēstures arhīvā un bibliotēkās.

Patlaban tiek veikts darbs pie parka rekonstrukcijas projekta skaidrojošā apraksta. Ir zināms, ka rekonstrukcijas ietvaros tiks uzlabots celiņu tīkls, iestādīti jauni stādi (koki un krūmi).

Projekta izpētes un projektēšanas darbu izmaksas sastāda 8844.00 EUR. Finansējums tiek nodrošināts no Daugavpils novada pašvaldības.