Hover

Kārtība par specializēto tūristu transportlīdzekļu reģistrēšanu Daugavpils pilsētā

 01.04.2021
Kārtība par specializēto tūristu transportlīdzekļu reģistrēšanu Daugavpils pilsētā

2021.gada 1.aprīlī stājās spēkā Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.14, kuri nosaka kārtību, kādā tiek reģistrēti specializētie tūristu transportlīdzekļi, apstiprināti to kustības maršruti un nodrošināta specializēto tūristu transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontrole, kā arī nosaka specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanas nosacījumus.

Specializētos transportlīdzekļus reģistrēs un reģistru uzturēs Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra, bet kustības maršrutus izskatīs un apstiprinās Domes Transporta komisija.

Lai reģistrētu specializēto tūristu transportlīdzekli un apstiprinātu specializētā tūristu transportlīdzekļa kustības maršrutu, persona, kura plāno veikt pasažieru pārvadāšanu ar specializēto tūristu transportlīdzekli , iesniedz dokumentus Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūrā.

Pieteikumu var iesniegt darba laikā Aģentūrā, Rīgas ielā 22A vai arī elektroniski, nosūtot uz e-pastu agentura@daugavpils.lv ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu. Tālrunis uzziņām: 654 22818.

Saskaņā ar saistošiem noteikumiem, pieteikumā jābūt pievienotiem sekojošiem dokumentiem:

  1. dokumentu kopijas, kas apliecina specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašuma vai turējuma tiesības;
  2. transportlīdzekļa tehnisko dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
  3. specializētā tūristu transportlīdzekļa kustības maršruta vēlamo shēmu;
  4. pakalpojuma sniedzēja izvēlētā sertificētā sauszemes transportlīdzekļa tehniskā eksperta atzinumu par specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai, pievienojot sertificētā sauszemes transportlīdzekļa tehniskā eksperta sertifikāta kopiju;
  5. specializētā tūristu transportlīdzekļa vizualizācija – fotofiksāciju vai skici.

Vairāk informācijas:
Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra
Tālr.: +371 65422818; +371 26444810
E-pasts: agentura@daugavpils.lv
Web: www.visitdaugavpils.lv
Facebook: www.facebook.com/Daugavpils.travel