Hover

Jezioro Višķi

  • Jezioro Višķi
  • Jezioro Višķi
  • Jezioro Višķi
  • Jezioro Višķi
  • Jezioro Višķi
  • Jezioro Višķi
  • Jezioro Višķi
Adres:
Višķu pagasts, Daugavpils novads
Telefon:
+371 65425347
Email:
parvalde@viski.lv