Hover

Zegar Słoneczny

  • Zegar Słoneczny
  • Zegar Słoneczny
  • Zegar Słoneczny
  • Zegar Słoneczny
  • Zegar Słoneczny
  • Zegar Słoneczny
  • Zegar Słoneczny
Adres:
Vienības iela 13, Daugavpils
Telefon:
+371 65422818
+371 26444810
Email:
turisms@daugavpils.lv

Zegar Słoneczny (1910 r.) znajduje się na placu Uniwersytetu Daugavpilskiego. Zaprojektowany został przez nauczyciela Szkoły Realnej, A. Jaskovsa. Płaszczyzna tarczy zegara, zamocowanego na czworokątnym postumencie, odpowiada szerokości geograficznej miasta: – 56˚.