Hover

Pomnik króla Polski Stefana Batorego

  • Pomnik króla Polski Stefana Batorego
  • Pomnik króla Polski Stefana Batorego
Adres:
Daugavpils

Pomnik upamiętniający króla Polski Stefana Batorego znajduje się nieopodal Twierdzy Dyneburg – na końcu trasy tramwaju nr 3.

W 1275 r. w obecnym Powiecie Daugavpilskim na terenie parku przyrodniczego „Daugavas loki” (pol. Meandry Dwiny) mistrz Zakonu Kawalerów Mieczowych Ernst von Ratzeburg założył Zamek Dyneburg, który został otoczony osadą. Ten rok i to miejsce uważane są za początek miasta Daugavpils. W 1577 r. zamek zniszczyło wojsko Iwana Groźnego i stracił on swoje znaczenie strategiczne. Budowę nowej fortyfikacji zaczęto w innym miejscu, gdzie obecnie znajduje się Daugavpils. W XVI–XVIII w. Dyneburg (Daugavpils) wchodził w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego (1561–1569) oraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569–1772). Król Polski Stefan Batory w 1582 r. nadał miejscowości Dyneburg magdeburskie prawa miejskie, stwarzając większe możliwości rozwoju.

Pomnik przedstawia symboliczną tarczę zegara, na której za pomocą strzałek odzwierciedlono historię i różne nazwy miasta przed i po nadaniu magdeburskich praw miejskich. Znajduje się tutaj także wizerunek i podpis króla Stefana Batorego. Autorem pomnika jest lokalny artysta Romuald Gibowski.