Hover

SZLAK ROWEROWY NR 779 „LUKNAS EZERA LOKS” (ŁUK JEZIORA LUKNAS)

Trasa poznawcza, która przebiega przez gospodarczo najaktywniejszą i krajobrazowo najpiękniejszą część Gminy Višķi (pol. Wyszki). Na szlaku jest kilka ciekawych obiektów historycznych i przyrodniczych – wieża obserwacji ptaków w Ostrova, dom modlitewny staroobrzędowców w Daniševka, prawosławny kościół pw. św. Piotra i Pawła w Daniševka, zabudowa dworu Mohla, park w Wyszkach, rzymskokatolicki kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Wyszkach, zespół sportowo-wypoczynkowy w Wyszkach oraz kilka miejsc wypoczynku. Łączna długość trasy 17,8 km.

Powierzchnia drogi: asfalt na magistrali A13 – 1 km, w miejscowościach Špoģi i Višķi oraz pomiędzy nimi, poza miastem ~11 km drogi żwirowe z małym natężeniem ruchu. Należy zwrócić uwagę, że jakość powierzchni dróg żwirowych zmienia się w zależności od pogody i intensywności utrzymania dróg. Na szlaku i nieopodal jest dużo miejsc noclegowych m.in. w pobliskich miejscowościach.

Szlak jest krajobrazowo, wizualnie i informacyjnie zróżnicowany. Daje możliwość zapoznania się z kulturowym i historycznym dziedzictwem Łotyszy, Polaków, Rosjan, obejrzeć najpopularniejsze obiekty turystyczne i poznać codzienność mieszkańców.

SZLAK ROWEROWY NR 779 „LUKNAS EZERA LOKS” (ŁUK JEZIORA LUKNAS)
SZLAK ROWEROWY NR 779 „LUKNAS EZERA LOKS” (ŁUK JEZIORA LUKNAS)
SZLAK ROWEROWY NR 779 „LUKNAS EZERA LOKS” (ŁUK JEZIORA LUKNAS)
SZLAK ROWEROWY NR 779 „LUKNAS EZERA LOKS” (ŁUK JEZIORA LUKNAS)
SZLAK ROWEROWY NR 779 „LUKNAS EZERA LOKS” (ŁUK JEZIORA LUKNAS)
SZLAK ROWEROWY NR 779 „LUKNAS EZERA LOKS” (ŁUK JEZIORA LUKNAS)
SZLAK ROWEROWY NR 779 „LUKNAS EZERA LOKS” (ŁUK JEZIORA LUKNAS)
SZLAK ROWEROWY NR 779 „LUKNAS EZERA LOKS” (ŁUK JEZIORA LUKNAS)
SZLAK ROWEROWY NR 779 „LUKNAS EZERA LOKS” (ŁUK JEZIORA LUKNAS)
SZLAK ROWEROWY NR 779 „LUKNAS EZERA LOKS” (ŁUK JEZIORA LUKNAS)