Hover

Jaunās izstāžu sezonas atklāšana Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā (3. sezona)

Jaunās izstāžu sezonas atklāšana Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā (3. sezona)

Datums: 05.07.2019

Laiks: 16:00

Norises vieta: Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, Mihaila iela 3, Daugavpils


Gada laikā tiek atklātas piecas izstāžu sezonas ar vairāk nekā 40 izstādēm dažādās mākslas jomās – glezniecībā, grafikā, tekstilā, keramikā, fotogrāfijā u.c., rādot reģiona, Latvijas un ārvalstu labākos mākslas projektus.

Lielākās plānotās izstādes 3. sezonā:
– Maibritt Ulvedal Bjelke. Glezniecība (Lielbritānija). Maibrita ir izcila kon-ceptuālās un minimālistiskās krāsu laukumu glezniecības pārstāve ar plašu iz-stāžu sniegumu daudzās pasaules valstīs. Maibrita ir arī 2009. gada starptau-tiskā Rotko glezniecības simpozija dalībniece. Izstāde ir mākslinieces pirmā personālizstāde Baltijā.
– Pārvietojumi: starp atmiņu un iztēli (Vineta Kaulača, Sigita Daugule, Joh-nny Briggs (Lielbritānija) un Kārlis Rēkeris (ASV). Izstāde iezīmē aktuālo šodienā, kas nolasāms divu gleznotāju, fotogrāfa un grafiķa/ tēlnieka kompozī-cijās. Tas būs stāsts, kā konceptuāli līdzīgo, katrs mākslinieks uztver un projicē citādāk.
– Turcijas mākslinieku grupas projekts (glezniecība, grafika, tekstils, kera-mika). Izstādē Latvijas mākslas telpā pirmo reizi tik plaši tiks atspoguļota Tur-cijas mūsdienu māksla, kas būtiska starpvalstu sadarbībai un tīklojuma veido-šanai starp rietumiem un austrumiem. Izstāde stāsta par šodienas atšķirīgo mākslas valodu bez robežām, par kultūras tradīcijām Turcijā.

 

Plašāka informācija par pasākumu: Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs