Hover

Daugavpils sakrālās pērles

„Upes sudrabainā josta austrumos, vecā cietokšņa mūri rietumos un Baznīckalna dievnamu dažādie torņi pašā pilsētas viducī. Tie ir Daugavpils vārti, kuriem ir trīs simboliskas atslēgas, kas iezīmētas 1925. gadā apstiprinātajā pilsētas ģerbonī: upe, cietoksnis un lilija jeb, citiem vārdiem, ceļš, māja un lūgšana. Tie ir trīs jēdzieni, kas nav saistīti ne ar vienu noteiktu tautību, kultūru vai ticību, bet apliecina šeit dzīvojošo ļaužu vispārcilvēciskās vērtības” (A.Rancāne) Šis maršruts palīdzēs iepazīt Daugavpils sakrālo mantojumu – tradicionālo reliģisko konfesiju dievnamus, kas veido tieši Daugavpilij raksturīgo panorāmu.

Daugavpils sakrālās pērles
Daugavpils sakrālās pērles
Daugavpils sakrālās pērles
Daugavpils sakrālās pērles
Daugavpils sakrālās pērles
Daugavpils sakrālās pērles
Daugavpils sakrālās pērles
Daugavpils sakrālās pērles
Daugavpils sakrālās pērles
Daugavpils sakrālās pērles
Daugavpils sakrālās pērles
Daugavpils sakrālās pērles
Daugavpils sakrālās pērles
Daugavpils sakrālās pērles