Hover

Lieldienu dievkalpojumi Daugavpils katoļu un luterāņu baznīcās

 31.03.2021
Lieldienu dievkalpojumi Daugavpils katoļu un luterāņu baznīcās

Svarīga informācija!

Pie ieejas dievnamā apmeklētājiem ir publiski pieejama informācija par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties šajā vietā un citiem drošības pasākumiem.

Dievnamā ir jāievēro distance, obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs (maska). Ienākot dievnamā jādezinficē rokas.

Baznīcā, tajā skaitā dievkalpojuma laikā, drīkst atrasties dievlūdzēji, kuriem nav noteikta karantīna, pašizolācija vai jūtamu elpceļu slimību pazīmju. Aicinām rūpīgi sekot līdzi savam veselības stāvoklim. Pirms došanās uz baznīcu pārliecinieties, ka Jums nav slimības pazīmju (paaugstināta temperatūra, iesnas, kakla iekaisums vai citi līdzīgi simptomi).

Sv. Pētera Ķēdēs Romas katoļu baznīca
Rīgas iela 39, Daugavpils
1. aprīlis. Lielā Ceturtdiena
Plkst. 16.00 – Grēksūdze, Rožukronis
Plkst. 17.00 – Kunga Pēdējo Vakariņu Sv. Mise (poliski, latviski)
2. aprīlis. Lielā Piektdiena
Plkst. 15.30 – Krustaceļš, grēksūdze
Plkst. 17.00 – Dievkalpojums ar krusta pagodināšanu (latviski, poliski)
3. aprīlis. Lielā Sestdiena
Plkst. 8.00 – 20.00 – Lieldienu mielasta, ūdens, sveču un citu produktu svētīšana
Plkst. 8.00 – Sv. Mise (poliski)
Plkst. 9.00 – Ūdens un produktu svētīšana (latviski)
Plkst. 10.00 – Ūdens un produktu svētīšana (poliski)
Plkst. 11.00 – Ūdens un produktu svētīšana (latviski)
Plkst. 12.00 – Vigilijas Sv. Mise (latviski, poliski)
Plkst. 14.00 – Ūdens, uguns un produktu svētīšana (poliski)
Plkst. 15.00 – Ūdens, uguns un produktu svētīšana (latviski)
Plkst. 16.00 – Ūdens, uguns un produktu svētīšana (poliski)
Plkst. 17.00 – Dieva Vārda liturģija (latviski)
Plkst. 18.00 – Ūdens un produktu svētīšana (poliski)
Plkst. 19.00 – Ūdens un produktu svētīšana (latviski)
Plkst. 20.00 – Ūdens un produktu svētīšana (poliski)
4. aprīlis. Kristus Augšāmcelšanās svinības
Plkst. 6.00 – Grēksūdze
Plkst. 7.00 – Rezurekcija un svinību Sv. Mise (latviski, poliski, krieviski)
Plkst. 9.30 – Svinību Sv. Mise (poliski)
Plkst. 12.00 – Svinību Sv. Mise (latviski)
Plkst. 18.00 – Svinību Sv. Mise (poliski)
Pēc katra dievkalpojuma – Lieldienu produktu svētīšana
5. aprīlis. Otrās Lieldienas
Plkst. 9.30 – Sv. Mise (poliski)
Plkst. 12.00 – Sv. Mise (latviski)
Plkst. 18.00 – Sv. Mise (latviski)

Dievnamā ir jāievēro distance, obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs (maska). Ienākot dievnamā jādezinficē rokas. Maksimālais apmeklētāju skaits dievnamā būs norādīts pie ieejas.

Daugavpils Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca
Baložu iela 3, Forštadte, Daugavpils
1. aprīlis. Lielā Ceturtdiena
Plkst. 17.30 – Krustaceļš
Plkst. 18.30 – Sv. Mise (poliski, sprediķis krieviski) *
2. aprīlis. Lielā Piektdiena
Plkst. 17.00 – Krustaceļš *
Plkst. 18.00 – Kunga Ciešanu Dievkalpojums (latviski, sprediķis krieviski) *
3. aprīlis. Lielā Sestdiena
Plkst. 9.00 – 16.00 – katru stundu Lieldienu maltītes svētīšana
Plkst. 17.00 – Kunga Augšāmcelšanas svētku vigīlijas Mise (latviski, sprediķis krieviski) *
Plkst. 20.00 – Kunga Augšāmcelšanas svētku vigīlijas Mise (poliski, sprediķis krieviski) *
4. aprīlis. Kristus Augšāmcelšanās svinības
Plkst. 7.30 – Rezurekcijas Sv. Mise, bez procesijas (latviski, sprediķis krieviski) *
Plkst. 12.00 – Sv. Mise (poliski, sprediķis krieviski) *
Plkst. 15.00 – Sv. Mise (krieviski) *
5. aprīlis. Otrās Lieldienas
Plkst. 12.00 – Sv. Mise (poliski, sprediķis krieviski) *
Plkst. 18.30 – Sv. Mise (latviski, sprediķis krieviski) *

 * Dievkalpojuma tiešraide draudzes Facebook lapā – https://www.facebook.com/JezusSirdsDaugavpils

Dievnamā ir jāievēro distance, obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs (maska). Ienākot dievnamā jādezinficē rokas. Vienlaicīgi baznīcā var atrasties ne vairāk par 150 cilvēkiem.

Daugavpils Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīca
A. Pumpura iela 11a, Jaunbūve, Daugavpils
1. aprīlis. Lielā Ceturtdiena
Plkst. 18.00 – Sv. Mise, Vissvētākā Sakramenta pārnešana, Adorācija (latviski)
2. aprīlis. Lielā Piektdiena
Plkst. 9.00 – 10.00 – Grēksūdze
Plkst. 16.00 – Krustaceļš/Grēksūdze (latviski)
Plkst. 17.00 – Kunga Ciešanu dievkalpojums, Sv. Komunija (latviski)
3. aprīlis. Lielā Sestdiena
Plkst. 9.00 – 10.00 – Grēksūdze
Plkst. 18.00 – 19.30 – Grēksūdze
Plkst. 20.00 – Sv. Mise, ēdienu pasvētīšana (latviski)
4. aprīlis. Kristus Augšāmcelšanās svinības
Plkst. 7.00 – Rezurekcijas dievkalpojums, Sv. Mise, ēdienu pasvētīšana, Adorācija (latviski)
Plkst. 9.30 – Sv. Mise, Svētais Dievs (poliski)
Plkst. 11.00 – Rožukronis (latviski)
Plkst. 12.00 – Sv. Mise par tautu, ēdienu pasvētīšana (latviski)
Plkst. 15.00 – Žēlsirdības kronītis, Rožukronis (krieviski)
Plkst. 16.00 – Sv. Mise (krieviski)
Plkst. 17.00 – Rožukronis (poliski)
Plkst. 18.00 – Sv. Mise, Depozīcija (poliski)
5. aprīlis. Otrās Lieldienas
Plkst. 9.30 – Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs (poliski)
Plkst. 11.00 – Rožukronis (latviski)
Plkst. 12.00 – Sv. Mise (latviski)
Plkst. 15.00 – Žēlsirdības kronītis, Rožukronis (krieviski)
Plkst. 16.00 – Sv. Mise (krieviski)
Plkst. 17.00 – Rožukronis (poliski)
Plkst. 18.00 – Sv. Mise, Depozīcija (poliski)

Dievnamā ir jāievēro distance, obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs (maska). Ienākot dievnamā jādezinficē rokas. Vienlaicīgi baznīcā var atrasties ne vairāk par 90 cilvēkiem.

Grīvas Sv. Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīca
Baznīcas iela 28, Grīvas mikrorajons, Daugavpils
1. aprīlis. Lielā Ceturtdiena
Plkst. 18.00 – Sv. Mise (poliski)
2. aprīlis. Lielā Piektdiena
Plkst. 18.00 – Sv. Mise (poliski)
3. aprīlis. Lielā Sestdiena
Plkst. 18.00 – Sv. Mise (poliski)
4. aprīlis. Kristus Augšāmcelšanās svinības
Plkst. 7.00 – Sv. Mise (poliski)
5. aprīlis. Otrās Lieldienas
Plkst. 11.00 – Sv. Mise (poliski)

Dievnamā ir jāievēro distance, obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs (maska). Ienākot dievnamā jādezinficē rokas. Vienlaicīgi baznīcā var atrasties ne vairāk par 36 cilvēkiem.

Daugavpils Dieva Žēlsirdības Romas katoļu baznīca
Višķu iela 36, Ķīmiķu mikrorajons, Daugavpils
1. aprīlis. Lielā Ceturtdiena
Plkst. 18.00 – Dievkalpojums (poliski)
2. aprīlis. Lielā Piektdiena
Plkst. 15.00 – Dievkalpojums
3. aprīlis. Lielā Sestdiena
Plkst. 9.00 – Lūgšanu stunda
Pēc dievkalpojuma notiks Lieldienu mielasta svētīšana
Plkst. 18.00 – Dievkalpojums
4. aprīlis. Kristus Augšāmcelšanās svinības
Plkst. 8.00 – Dievkalpojums (poliski)
Plkst. 9.30 – Dievkalpojums (latviski)
5. aprīlis. Otrās Lieldienas
Plkst. 9.00 – Dievkalpojums (latviski)

Dievnamā ir jāievēro distance, obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs (maska). Ienākot dievnamā jādezinficē rokas. Maksimālais apmeklētāju skaits dievnamā būs norādīts pie ieejas.

Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāle
18. novembra iela 66, Daugavpils
1. aprīlis. Lielā Ceturtdiena
Plkst. 15.00 – Dievkalpojums
2. aprīlis. Lielā Piektdiena
Plkst. 15.00 – Dievkalpojums
4. aprīlis. Kristus Augšāmcelšanās svinības
Plkst. 10.00 – Dievkalpojums

Dievnamā ir jāievēro distance, obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs (maska). Ienākot dievnamā jādezinficē rokas. Vienlaicīgi baznīcā var atrasties ne vairāk par 50 cilvēkiem.

Foto: Andrejs Jemeļjanovs

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra
Tālr.: +371 65422818; +371 26444810
E-pasts: turisms@daugavpils.lv
Web: www.visitdaugavpils.lv
Facebook: www.facebook.com/Daugavpils.travel