Hover

Jaunā izstāžu sezona Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā

 20.05.2020
Jaunā izstāžu sezona Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs apmeklētājiem jaunajā izstāžu sezonā piedāvā apskatīt sešas mainīgās izstādes un pastāvīgo ekspozīciju ar mākslinieka Marka Rotko oriģināldarbiem. 

Kā ik gadu pavasarī Latgales mākslinieku veikums skatāms Latgales reģiona mākslas konkursa izstādē, šogad par tēmu „Iekšpus – ārpus”Tas ir ceļš, pa kuru pārvietojas ikviens visā mūža garumā. Apzinātā apjēgsme un apjēdzamā apzināšanās ir formas, kurās ceļo cilvēka gars, aizejot arvien tālāk no saviem pirmsākumiem un tuvojoties nezināmajam. Šī ceļa atskaites punktiem visām tautām visos laikos ir bijuši dažādi nosaukumi, taču patiesībā runa vienmēr ir par cilvēcisko un dievišķo, materiālo un garīgo. Izstādē skatāmi 58  Latgales mākslinieku darbi dažādos mākslas medijos.  

Izstāde „Divas virsotnes” ir divu izcilību tikšanās vienā mākslas telpā. Gleznotāja Silva Linarte (1939–2018) un keramiķis Pēteris Martinsons (1931–2014) bija personības ar Latgales kodu, kurā ieprogrammēts ne tikai dabas dotais mākslinieka un pedagoga talants, bet arī neizsīkstošs spīts darīt un tiekties pēc jaunām radošām virsotnēm. Domājot par divu šķietami atšķirīgu mākslinieku raksturojumu, šoreiz skaitļi un fakti rindojās otrā plānā. Likās likumsakarīgi, ka Daugavpils pilsētā un novadā dzimušos māksliniekus šeit, Latvijā, un pasaulē tik ļoti pazīst, ka viņu dzīves un radošā darba gājums neprasa atkārtošanu un atgādināšanu. Daudz interesantāki šķita līdzību, saskares punktu un personību veidojošo aspektu meklējumi viņu dzīvesstāstos. 

Vēl no Rotko centra kolekcijas izstādīta Daugavpilī dzimušā amerikāņu mākslinieka Sigurda Vīdzirkstes izstāde „Ārpus laika”Līdzīgi daudziem trimdas māksliniekiem Ņujorkas mākslinieka Vīdzirkstes daiļrade Latvijā nebija zināma līdz pat 20. gadsimta beigām. Viņa autortehnika un individuālais rokraksts, kas balstījās uz kibernētikas likumiem un mākslinieka zināšanām dažādās ar mākslu nesaistītās jomās, attīstījās sešdesmito gadu sākumā. Vīdzirkste ir devis būtisku ieguldījumu abstraktās glezniecības attīstībā un var tikt uzskatīts par kibernētiskās glezniecības pirmgājēju ASV. 

Līdz ar liegto iespēju pilnvērtīgu laika periodu skatīt iepriekšējās sezonas izstādes tiek pagarināts apskates laiks izstādei „Roms Viesuls. Grafika” no Lietuvas mākslas muzeja kolekcijas, rumāņu keramiķes Delijas Maksimas izstādei „Redzamības virskārta” un 9. starptautiskā Latgales grafikas simpozija izstādei.

Izstādes apmeklētājiem pieejamas līdz šī gada 14jūnijam. Latgales reģiona mākslinieku izstāde „Iekšpus  ārpus” un Silvas Linartes un Pētera Martinsona izstāde „Divas virsotnes” skatāmas līdz šī gada 25. oktobrim.  

Lūgums apmeklētājiem izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt Rotko centru, ja ir infekcijas slimības simptomi vai noteikta pašizolācija. Tāpat Rotko centra administrācija aicina muzeja apmeklētājus norēķināties ar maksājumu kartēm, lai ierobežotu skaidras naudas maksājumus. Ievērot 2 m distanci. Mazgāt un dezinficēt rokas pirms ieiešanas ekspozīciju zālēs. 

 

Sīkāka informācija un izstāžu anotācijas: Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs 

Foto: Silva Linarte Mežā, audekls, eļļa, 100 x 100 cm, 2015