Hover

Iepazīsties ar svētku pasākumiem Augšdaugavas novadā

 05.11.2022
Iepazīsties ar svētku pasākumiem Augšdaugavas novadā
AUGŠDAUGAVAS NOVADA KULTŪRAS CENTRS “VĀRPA”
18.11. 13.00 Augšdaugavas novada Kultūras centrs “Vārpa” Viestura Kairiša spēlfilma “Janvāris”
AMBEĻU PAGASTS
18.11. Laiks tiks precizēts Ambeļu kultūras nams Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienai veltīts svinīgais pasākums.
BEBRENES PAGASTS
11.11. 19.00 – 20.00  Bebrenes muižas vārti Svecīšu nolikšana pie Bebrenes muižas vārtiem, godinot Latvijas Brīvības cīņās kritušos varoņus.
18.11. 16.00 Bebrenes muiža Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums.
DEMENES PAGASTS
16.11. 14.00 Demenes kultūras nams Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts koncerts “Mūsu sirdīs Latvija skan!”
DVIETES PAGASTS
18.11.               16.00          

20.00

Dvietes KN   Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltīts koncerts “Skaista mana Tēvu zeme!” Piedalās: Dvietes amatiermākslas kolektīvi, Rites pag. sieviešu vok. ansamblis “Rites balsis”, Elkšņu sieviešu vok. ans. “Tik un tā”.  

Balle ar Eināru.

DUBNAS PAGASTS
17.11. 19.00 Dubnas kultūras nams Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltīts pasākums Višķu, Ambeļu un Dubnas pagasta iedzīvotājiem “Ej, Laimiņa, tu pa priekšu…”
EGLAINES PAGASTS
11.11. 18.00 Eglaines kultūras nams Svecīšu iedegšana kultūras nama logos, godinot Latvijas Brīvības cīņās kritušos.
17.11. 16.00 – 19.00 Eglaines kultūras nams “Latvija rakstu rakstos izrakstīta” Pasākums Latvijas valsts svētku priekšvakarā Latvju rakstu zīmju veidošana no āboliem; Latvju rakstu rotājumu izgatavošana; Svētku kūkas un siltas tējas baudīšana, kā arī iespēja izgatavot apsveikuma kartīti Latvijai.
ILŪKSTE
11.11. 17.00 Ilūkstes Raiņa vidusskola un Ilūkstes Kultūras un mākslas centrs Lāčplēša diena. Lāpu gājiens no Ilūkstes Raiņa vidusskolas līdz Ilūkstes Kultūras un mākslas centram. Svinīgs piemiņas brīdis pie stēlām. Ilūkstes Kultūras un mākslas centrā Viestura Kairiša spēlfilma ”Janvāris”.
17.11. 15.00 Ilūkstes Kultūras un mākslas centrs Koncerts veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai. Uzstājas Ilūkstes mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi 
KALUPES PAGASTS
11.11. 10.00

15.00

Piemineklis -“20.gadsimta cietušajiem kalupiešiem un upuriem”, Baltaču kapsēta-Bronislava Šaršūna piemiņas vieta. Kalupes katoļu baznīca Svecīšu iedegšana un ziedu nolikšana -pieminot Latvijas Brīvības cīņās kritušos varoņus.

    Dievkalpojums. Koncerts:  Apvienotais ansamblis – draudzes koris un folkoras kopas ”Kolupka”, Kalupes pamatskolas audzēkņu priekšnesumi

15.11. 16.00 Kalupes pagasta pārvaldes ēka LR proklamēšanas 104. gadadienai veltīts svinīgais pasākums -”Latvju rakstu zīmes caur cilvēku mūžiem” Koncerts. Piedalās Špoģu mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, Kalupes pagasta amatiermākslas kolektīvi.
LAUCESAS PAGASTS
15.11.  12.00 Laucesas kultūras nams LR proklamēšanas 104. gadadienai veltīts pasākums
LĪKSNAS PAGASTS
17.11. 18.00 Līksnas pagasta kultūras nams Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienai veltīts pasākums “Jo ikvienam latvietim sava zeme ir svēta”.
Koncertā piedalās KN kolektīvi ar saviem priekšnesumiem. 
MAĻINOVAS PAGASTS
17.11. 17.00 Maļinovas Saieta nams Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienai veltīts svētku koncerts “Mana un Tava Latvija!”. Uzstājas pagasta SN amatiermākslas kolektīvi.
NAUJENES PAGASTS
17.11. Laiks tiks precizēts Juzefovas sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca, Naujene Juzefovas parks, Naujene LR proklamēšanas 104. gadadienai veltīts svētku koncerts un mise Juzefovas sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā. Pēc mises svētku sajūtu taka Juzefovas parkā.
SALIENAS PAGASTS
18.11. 18.00 Vecsalienas muižas pils Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums. 
SKRUDALIENAS PAGASTS
17.11. 17.00 Silenes Kultūras nams Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienai veltīts pasākums ”Cilvēki un laiks” 
SUBATES PILSĒTA UN PRODES PAGASTS
18.11. 14.00

18.00 – 21.00

Subates Kultūras nams  
Tirgus laukums
Valsts svētku koncerts.  
Svētku gaismas
SVENTES PAGASTS
17.11. 18.00 Sventes Tautas namā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts
ŠĒDERES PAGASTS
17.11. 17.00 Pie Šēderes Kultūras nama Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums.
TABORES PAGASTS
16.11. 16.00   Tabores sabiedriskais centrs Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienai veltīts koncerts “Skani, mana Tēvu zeme ”
VABOLES PAGASTS
15.11. 14.00 Vaboles Kultūras nams Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums. Piedalās Vaboles kultūras nama un Vaboles vidusskolas amatiermākslas kolektīvi.