Hover

Ielūkojies ielīgošanas un līgošanas pasākumos Augšdaugavas novadā

 07.06.2022
Ielūkojies ielīgošanas un līgošanas pasākumos Augšdaugavas novadā

Ielūkojies ielīgošanas un līgošanas pasākumos Augšdaugavas novadā!

BEBRENES PAGASTS
23.06. 19.00

 

20.00

21.00

Bebrenes dzirnavu laukumā Līgo vakara jestrais koncerts “Tā Līgo Bebrenē”

Lustīgais Bebra tirgus

Dziedam un dejojam kopā ar:
vokālo ansambli “Sarmas”, Eiropas deju kopu “Rudzupuķes”, folkloras kopu “Ritam”

Līgo nakti ieskandināsim kopā ar Jēkabpils tautas nama kapelu “Kreicburgas ziķeri”. Pēc koncerta danči līdz rīta gaismai

BIĶERNIEKU PAGASTS
22.06. 12.00 Biķernieku pagasts Pagasta Jāņu sveikšana
DEMENES PAGASTS
23.06. 19.00 Pie Demenes kultūras nama Ielīgošanas pasākums “Līgo svētki Demenē”
DVIETES PAGASTS
22.06. 14.00 Dvietes Kultūras nams Jāņu vainagu darināšanas darbnīca
23.06. 11.00 – 20.00

20.00

Dvietes pagasts

Dvietes parka estrāde

Jāņu ielīgošana katrā sētā, kur dzīvo Līgas un Jāņi

“Līgojam Dvietē!”
Saulgriežu ielīgošana kopā ar Ilūkstes amatierteātri un
disko balle

EGLAINES PAGASTS
23.06. 21.00 Pie Eglaines Kultūras nama “Līgo Eglainē”

Līgo dienas paražas un rotaļas, konkursi un ticējumi.
Pagastā dzīvojošo Jāņu un Līgu godināšana, cienasts,
disko zaļumballe ar grupu “Inteligent”

ILŪKSTE
17.06. 20.00 Ilūkstes upes krastā
pie Ilūkstes Kultūras un
mākslas centra
Vasaras saulgriežu pasākums
Tikšanās ar pirtniecēm, zaļais pirts pēriens, radošās
darbnīcas zāļu vainagu un pirts slotu siešanā
24.06. 20.00 Ilūkstes pilsētas estrāde Koncertprogramma ar nakts balli “Limuzīns 5
Jāņu nakts krāsā”
KALUPES PAGASTS
19.06. 21.00 Kalupes pagasta parks “Saulgriežu mistērija”
Trejdeviņas uguntiņas un mūzikas skaņas atvērs vārtus
uz mistēriju saulgriežos. Apmeklētāji tiks aicināti
uzņemt skaistāko saulgriežu foto un piedalīties
konkursā.
Zaļumballe kopā ar Lidiju Bresku un grupu “Benda”
LAUCESAS PAGASTS
19.06. 15.00 Laukums pie Sabiedriskā
centra “Laucesa”
Vasaras saulgriežu pasākums
LĪKSNAS PAGASTS
23.06. 10.00 Līksnas Muižas parka Līgo
laukums
Līgo pludmales kauss volejbolā un ielīgošanas
pasākums “Līgo skaisti šovakar”
Stafetes, atrakcijas bērniem un pieaugušajiem, Jāņu un
Līgu godināšana, bērnu un jauniešu dramatiskā
kolektīva “Sprīdītis” pirmizrāde “Raganiņu Jāņi”,
zaļumballe un 4. latgaliešu skrējiens kažokos
MAĻINOVAS PAGASTS
21.06. 18.00 Maļinovas pagasta Saieta
nams
Ielīgošanas pasākums “Vakars pie Jāņuguns”
Piedalās: Juris Ostrovskis, Maļinovas pagasta interešu
grupa “Ivuški”
NAUJENES PAGASTS
18.06. No 23.00 Juzefovas parks, Naujene Ielīgošanas pasākums
“Pusnakts tumsas aizsegā mistisks pastaigu ceļš pretī
Saulgriežiem…”
NĪCGALES PAGASTS
22.06. 20.30 Pie Nīcgales Tautas nama Jāņu ielīgošana “Nāc nākdama, Jāņu diena!”
PRODES PAGASTS UN SUBATE
23.06. 9.00 Subates Tirgus laukums Zāļu tirgus, ielīgošanas pasākums
23.06 22.00 Subates Ezermalas parks Īsākās nakts danči
SALIENAS PAGASTS
23.06. 20.00 Pie Salienas Kultūras nama Līgo dienas zaļumballe.
Svētki pie ugunskura ar dziesmām, dejām, konkursiem
un cienastu
SKRUDALIENAS PAGASTS
22.06. 15.00 Silenes ezera krastā Pasākums bērniem “Jāņu vainags”
Izzināsim Līgo tradīcijas, notiks radošās darbnīcas,
spēles, konkursi
SVENTES PAGASTS
18.06. 19.00 Alejas atpūtas laukums Ielīgošanas pasākums.
Koncerts, jautras aktivitātes, sieru degustācija
ŠĒDERES PAGASTS
23.06. 22.00 Šēderes Kultūras nama
pagalmā
Ugunskura iedegšana un ielīgošana upes krastā.
Godināsim Šēderes pagasta Jāņus un Līgas. Dejas līdz
rītam
TABORES PAGASTS
23.06. 20.00 Tabores estrāde Līgo vakars
Jāņu un Līgu sumināšana, koncerts, konkursi, siera
degustācija
VABOLES PAGASTS
21.06. 11.00 – 12.00

12.00 – 14.00

Vaboles pagasta
ābeļdārzs pie kultūras
namaSkrindu dzimtas muzeja
Kulinārā mantojuma
telpas

 

 

 

 

Vaboles parks

Saulgrieži – ziedēšanas laiks Vabolē
“Es nūpeišu vainadzeņu, ar kū Juoni sagaidiet…” Jāņu
vainagu izgatavošanas meistardarbnīca kopā ar floristi
Annu Lazdāni (līdzi jāņem Jāņu zāles)“Velci goldu puor ustobu, mīloi savus Juoņa bārnus…”
šefpavāra Haralda Sauša kulinārā meistardarbnīca

 

 

 

“Par pļavini puorīdama, pļovas dzīsmi nūdzīdovu…”
Etnogrāfiskais ansamblis “Vabaļis” dalīsies ar savu Jāņu
tradīciju pūru

RAIŅA MĀJA BERĶENELĒ
21.06. 16.00 Raiņa māja Berķenelē Vasaras saulgriežu radošā meistarklase ar Ritvaru
Toču