Hover

Lāčplēša dienas lāpu gājiens Daugavpilī, 2017

Lāpu gājiens
Lāpu gājiens
Lāpu gājiens
Lāpu gājiens
Lāpu gājiens
Lāpu gājiens
Lāpu gājiens
Lāpu gājiens
Lāpu gājiens
Lāpu gājiens
Lāpu gājiens
Lāpu gājiens
Lāpu gājiens
Lāpu gājiens