Hover

Daugavpils Inovāciju centra ēka – visa pamatā sadarbība

 23.11.2022
Daugavpils Inovāciju centra ēka – visa pamatā sadarbība

Ēkas “atdzimšanas” stāsts nav bijis viegls, jo pārmaiņas liek atteikties no vecā, tas prasa sarežģītus risinājumus, pielāgošanos un pamatīgu plānošanu ilgtermiņā.   Saprotams, ka vecais noteikti neiet kopā ar inovācijām, kas tagad ir šīs ēkas saturiskā būtība.

Vienības ielā 30 tiek īstenots projekts: “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Vienības ielā 30, Daugavpilī”,
Nr. 4.2.2.0/20/I/006. Projekta mērķis: samazināt primārās enerģijas patēriņu Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu. Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta realizācijas 35.96 kWh/m2 gadā. Oglekļa dioksīda emisijas pēc projekta īstenošanas samazināsies par 43.997 tonnas CO2 gadā.

Ēkā tika veikti ne tikai energoefektivitātes paaugstināšanas darbi, bet arī iekštelpu pārplānošana, proti, Mazās kinozāles pielāgošana jaunas digitālās ekspozīcijas izvietošanai tajā. Projekta gaitā liels izaicinājums bija arī Lielās kinozāles pārplānošana inovatīvu izglītojošu eksponātu vajadzībām un dažu citu telpu pārplānošana Daugavpils Inovāciju centra vajadzībām. Projekta ietvaros tika sakārtota ēkas pieguļošā teritorija, kas jau tagad piesaista ar savu mājīgumu.

Daudziem radies jautājums – kāpēc nav veiktas ēkas fasādes izmaiņas? Tas tāpēc, ka ēkas arhitektūra ir tā laika kultūras mantojums. Ēkas arhitekts Oļģerts Krauklis speciāli šīs ēkas projektam savulaik piedāvāja inovatīvu būvmateriālu – akustiskos keramikas būvblokus. Līdz ar to, būvprojekta izstrādes laikā bija svarīgi saglabāt ēkas arhitektonisku un māksliniecisku vērtību.

Latgales plānošanas reģiona pārrobežu sadarbības programmas projekta “Tīrs ūdens programmas reģioniem”, akronīms Pure Water (Tīrs ūdens) ietvaros Latgales reģionā tika izveidota un  uzstādīta interaktīvā ekspozīcija “Ūdens” tieši Inovāciju centrā ar mērķi skaidrot ikvienam ekspozīcijas apmeklētājam par dzeramā ūdens iegūšanas un lietošanas principiem, par sadzīves notekūdeņiem un par ūdenī dzīvojošajiem organismiem. Ūdens ir viens no centra tematiskajiem ekspozīcijas virzieniem.

Liels izaicinājums bija veikt projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”,  Nr. NFI/IC/VIAA/2020/4,  Līguma Nr. Nr.9.-20.2.2.1/4, ekspozīcijas modernizēšanu, nepārtraucot centra darbību. Pašvaldības plāns attiecībā pret ēku bija energoefektivitātes paaugstināšanas darbi – siltināšanas pasākumu īstenošana, padarot tās ekspluatāciju lētāku, bet ārējo izskatu  – pievilcīgāku. Tomēr būvniecības jomas izaicinājumus pārspēja Covid-19 pandēmijas izaicinājumi, kas neļāva centram reāli darboties, jo nebija atļautas klātienes aktivitātes.

Projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” mērķis ir veicināt zināšanu attīstību un izglītojamo karjeras izvēli STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātne, matemātika) un uzņēmējdarbības jomā, izstrādājot un īstenojot izglītojošas programmas, interaktīvas tematiskās nodarbības, koprades telpas un citus interaktīvus pasākumus pedagogiem un skolēniem. Šo mērķi īstenot būtu daudz grūtāk, ja nebūtu paredzēts centra komplekss attīstības risinājums, apvienojot ēkā vairākus projektus līdztekus.

Kinoteātra ēku nebija viegli pielāgot citām vajadzībām, bet komunicējot, sadarbojoties, daloties ar idejām ir iespējams īstenot ambiciozas ieceres! Jāpiebilst, ka ēkai  ir telpu rezerves jaunu projektu realizācijai, līdz ar to, centrs ir atvērts sadarbībai un gatavs arī turpmākai attīstībai!