Hover

Militāri patriotiskā spēlē „Jaunie Latvijas sargi”

Militāri patriotiskā spēlē „Jaunie Latvijas sargi”

Datums: 11.10.2019

Laiks:


2019. gada 11. oktobrī Daugavpils cietoksnī notiks militāri patriotiskā spēlē „Jaunie Latvijas sargi”. Jauniešiem ir iespēja veidot komandas un pieteikties.

 

Lai piedalītos spēlē, ir jāizveido sešu jauniešu komanda – 3 meitenes un 3 puiši, vecumā no 14 līdz 19 gadiem un jāatsūta uz e-pastu: latgalessargi@gmail.com pieteikuma anketa, ko var atrast mājas lapā www.jaunielatvijassargi.lv vai www.jaunatne.daugavpils.lv, atbildot uz jautājumiem un aprakstot savu motivāciju piedalīties spēlē. Pasākuma organizatori izvērtēs atsūtītās pieteikuma anketas un izvirzīs 20 zinošākās un motivētākās komandas, kas klātienē varēs piedalīties spēlē “Jaunie Latvijas sargi”.

 

Spēles misija ir palīdzēt jauniešiem atklāt patriotisma jūtas, veidot un stiprināt valstiskuma apziņu, saliedēt jauniešus, veicināt sadarbību.

 

Spēles mērķis ir izglītot jauniešus par Latvijas vēsturi, valsts aizsardzības, drošības politikas jautājumiem. Ar spēles palīdzību stiprināt jauniešos un Latvijas sabiedrībā kopumā tādas būtiskas vērtības kā patriotisms un valstiskuma apziņa, kā arī paaugstināt jauniešos interesi par Latvijas vēsturisko un industriālo mantojumu. Dot pamatzināšanas komandas darba efektivitātes uzlabošanā, savstarpējās komunikācijas veicināšanā, komandas veidošanā un stiprināšanā. Dot pamatiemaņas darbojoties āra dzīves apstākļos.

 

Spēle “Jaunie Latvijas sargi” sastāv no diviem posmiem: apmācības sešās darbnīcās (pirmās palīdzības sniegšana āra dzīves apstākļos, pārvietošanās pēc kartes un kompasa, komandu došana un izpilde, Latvijas Brīvības cīņu vēsture, slēptā pārvietošanās, ekipējuma komplektēšanas principi un sagatavošana līdzņemšanai, lauka un stacionārā šaušana, tuvcīņas pamatprincipi, sakaru pamatprincipi (Morzes ābece un Fonētiskais alfabēts), līderības pamatprincipi, izdzīvošanas pamatprincipi) un misijas skrējiena, kurā jaunieši varēs pielietot dienas pirmajā daļā iegūtās zināšanas un prasmes.

 

Dalība spēlē “Jaunie Latvijas sargi” ir bezmaksas.

 

1.vietas ieguvēji balvā saņems jūras ceļojumu visai komandai uz Stokholmu kopā ar TALLINK.

 

Pasākumu organizē: Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļa, Priekules novada dome un SIA “Gimnasium”.

Spēli atbalsta: LR Aizsardzības ministrijas Nacionālie bruņotie spēki, Tallink, NRJ PRINTING, Flora Maiznīca, Ezerkauliņi.

 

Vairāk:
Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļa