Hover

Velomaršruts Nr. 791 “Vidussēlijas mazais loks”

Maršruts ” Vidussēlijas mazais loks” izzinošs maršruts, kas ietver sevī Dvietes palienes un Pilskalnes Siguldiņas dabas parka, floras, faunas, ģeoloģiskās un kultūras vērtības, Bebrenes un Eglaines vēstures stāstus, Ilūkstes, mazpilsētas romantiku. Maršruts iet garām vairākām viesu mājām, viesnīcām, muižām (Bebrenes, Dvietes), vairākām privātkolekcijām, un muzejiem. Un kā viena no lielākajām maršruta vērtībām tā ir Dvietes palienes un Pilskalnes Siguldiņas dabas parka flora un fauna, kas sevī slēpj vairākus dabas liegumus, brīnišķīgus skatus, lielu daudzumu meža zvēru, kas sastopami salīdzinoši lielā daudzumā ar lielu varbūtību tos satikt velomaršruta gaitā, t.sk. savvaļas zirgus.

Kopējais maršruta garums ir 53 km. Ceļa segums no Šederes līdz Dvietei asfalts ~18 km garumā, pārējais grants ceļi. 4km pa P72 trasi ir vidēja autotransporta intensitāte, pārējā posma maza. Uzmanība jāpievērš tam, ka grants seguma ceļu kvalitāte ir mainīga atkarībā no laika apstākļiem un ceļu uzturēšanas intensitātes.

Ainaviski, vizuāli un informatīvi maršruts ir ļoti daudzveidīgs. To izbraucot, iespējams tuvāk iepazīt dabas parka floru un faunu, kultūrvēsturisko mantojumu, populārākos tūrisma objektus un vietējo iedzīvotāju ikdienas dzīvi.