Hover

Ziemassvētku un Jaungada dievkalpojumi Daugavpils katoļu un luterāņu baznīcās

 17.12.2018
Ziemassvētku un Jaungada dievkalpojumi Daugavpils katoļu un luterāņu baznīcās

Sv. Pētera Ķēdēs Romas katoļu baznīca
(Rīgas iela 39, Daugavpils)
23. decembris – Adventa IV svētdiena
Plkst. 9.30 – Sv. Mise. (poļu val.).
Plkst. 12.00 – Sv. Mise. (latviešu val.).
Plkst. 18.00 – Sv. Mise (latviešu val.).
24. decembris – Ziemassvētku Vigīlijas mise
Plkst. 7.00 – Adventa laika noslēgums
Plkst. 15.00 – Grēksūdze
Plkst. 17.00 – Ganiņu Sv. Mise (latviešu, poļu, krievu val.) ar bērnu un jauniešu procesiju.
25. decembris – Kristus dzimšanas svinības. Svētība bērniem un ģimenēm
Plkst. 9.30 – Sv. Mise (latviešu val.).
Plkst. 12.00 – Sv. Mise (poļu val.).
Plkst. 18.00 – Sv. Mise (poļu val.).
26. decembris – II Ziemassvētki, Sv. Stefana svētki
Plkst. 9.30 – Sv. Mise (poļu val.).
Plkst. 12.00 – Sv. Mise. (latviešu val.).
Plkst. 18.00 – Sv. Mise (latviešu val.).
27. decembris – Sv. Apustuļa Jāņa svētki. Sauso vīnu un sulu svētīšana
Plkst. 7.00 – Sv. Mise (latviešu val.).
Plkst. 12.00 – Sv. Mise (latviešu val.).
Plkst. 18.00 – Sv. Mise (latviešu val.).
28. decembris – Sv. Nevainīgo Bērniņu svētki. Svētība bērniem
Plkst. 7.00 – Sv. Mise (latviešu val.).
Plkst. 18.00 – Sv. Mise par dzīvajiem (latviešu val.).
29. decembris – Sv. Toma Beketa diena
Plkst. 7.00 – Sv. Mise par mirušajiem (latviešu val.).
Plkst. 18.00 – Sv. Mise (latviešu val.).

Daugavpils Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca
(Forštate, Baložu iela 3, Daugavpils)
24. decembris – Pirmdiena
Plkst. 7.30 – Sv. Mise
Vakarā ar Vigīliju sākas Kristus Dzimšanas svētku svinēšana
Plkst. 18.00 – Sv. Mise (poļu val., sprediķis krievu val.).
Plkst. 21.00 – Sv. Mise (latviešu val., sprediķis krievu val.).
25. decembris – Kristus dzimšanas svētki
Plkst. 10.00 – Sv. Mise (poļu val.).
Plkst. 12.00 – Sv. Mise (latviešu val.).
Plkst. 15.00 – Sv. Mise (krievu val.).
26. decembris – Sv. Stefana svētki
Plkst. 12.00 – Sv. Mise (poļu val.).
Plkst. 18.30 – Sv. Mise (latviešu val.).
Pēc katras Mises – auzu svētīšana.
27. decembris – Sv. Apustuļa Jāņa svētki
Plkst. 7.30 – Sv. Mise (latviešu val.).
Plkst. 18.30 – Sv. Mise (poļu val.).
Pēc katras Mises tiks svētīts vīns un sulas.
28. decembris – Sv. Nevainīgo Bērnu Mocekļu svētki
Plkst. 12.00 – Sv. Mise (poļu val.).
Plkst. 18.30 – Sv. Mise (latviešu val.).
Pēc katras Mises svētība bērniem.
Plkst. 19.00 – Ziemassvētku pasākums bērniem
30. decembris – Sv. Ģimenes svētki
Plkst. 10.00 – Sv. Mise (poļu val.).
Plkst. 12.00 – Sv. Mise (latviešu val.).
Plkst. 15.00 – Sv. Mise (krievu val.).
Katrā Misē laulības zvēresta atjaunošana.
31. decembris – Vecā gada noslēgums
Plkst. 7.30 – Sv. Mise (latviešu val.).
Plkst. 18.30 – Sv. Mise (poļu val.).
Plkst. 23.00 – Sv. Mise (latviešu val.).
Pēc Sv. Mises pateicības himna “Te Deum Laudamus”.
1. janvāris – Sv. Marijas, Dievmātes svētki
Plkst. 12.00 – Sv. Mise. (poļu val.).
Plkst. 18.30 – Sv. Mise (latviešu val.).

Daugavpils Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīca
(Jaunbūve, A. Pumpura iela 11a, Daugavpils)
23. decembris – Adventa IV svētdiena
Plkst. 7.00 – Sv. Mise.
Plkst. 9.30 – Sv. Mise.
Plkst. 12.00 – Sv. Mise.
Plkst. 16.00 – Sv. Mise.
Plkst. 17.30 – Sv. Mise.
24. decembris – Pirmdiena, Ziemassvētku vigīlija, gavēnis
Plkst. 7.00 – Sv. Mise.
Plkst. 17.30 – Ganiņu Mise.
25. decembris – Jēzus Kristus dzimšanas svētki
Plkst. 9.30 – Sv. Mise.
Plkst. 12.00 – Sv. Mise.
Plkst. 17.30 – Sv. Mise.
26. decembris – II Ziemassvētki, Sv. Stefana mocekļa svētki
Plkst. 9.30 – Sv. Mise.
Plkst. 12.00 – Sv. Mise.
Plkst. 17.30 – Sv. Mise.
Pēc Sv. Mises plkst. 12.oo auzu svētīšana.

Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāle
(18. novembra iela 66, Daugavpils)
24. decembris – Pirmdiena
Plkst. 18.00 – Ziemassvētku svētvakars. Dievkalpojuma muzikālo daļu papildinās draudzes mūziķi, bērni un jaunieši.
25. decembris
Plkst. 10:00 – Svētku dievkalpojums.