Hover

Daugpilio krašto savivaldybės agentūra „TAKA“

Daugpilio krašto savivaldybės agentūros „TAKA“ uždaviniai – skatinti Daugpilio krašto turizmo plėtrą, parengti turizmo plėtros planą, kurti naujus turizmo produktus, kaupti ir sisteminti informaciją apie esamus ir perspektyvius turizmo, sporto ir kultūros objektus, sukurti ir prižiūrėti turizmo paslaugų teikėjų duomenų bazę, populiarinti Daugpilio krašto turizmo, sporto ir kultūros objektus, organizuoti juose renginius, vykdyti prekybą suvenyrais, skatinti bendradarbiavimą su turizmo operatoriais, administruoti Viškių estradą ir stadioną. Agentūra „TAKA“ įkurta  2013 m. vasario 21 d.

Kontaktai:

Juridinis adresas: Rīgas gatvė 2, LV- 5401 Daugpilis;
tel.: (+371) 654 76748 , 29431360,
el. paštas: taka@dnd.lv,
interneto svetainės: www.daugavpilskraštas.lvwww.visku-estrade-stadionas.lv

Agentūros biuras (Rīgas gatvė 22, LV-5401 Daugpilis)

Agentūros direktorius: Rolandas Gradkovskis, tel. +371 65476748, mob. tel. +371 29431360
el. paštas: rolands.gradkovskis@dnd.lv

Turizmo paslaugų organizatorė: Inna Bebre, tel. +371 65424147
el. paštas: inna.bebre@dnd.lv

Daugpilio turizmo informacijos centras (Rīgas gatvė 22A, LV-5401 Daugpilis)
Turizmo paslaugų organizatorė: Viktorija Parņeviča, tel. +371 65422818
el. paštas: viktorija.parnevica@dnd.lv