Hover

Daugpilio miesto savivaldybės turizmo plėtros ir informacijos agentūra

Agentūros struktūra:
Daugpilio turizmo informacijos centras (Rīgas iela 22A, Daugavpils)
Daugpilio tvirtovės kultūros ir informacijos centras (Nikolaja iela 5, Daugavpils)
Šmakovkos muziejus (Rīgas iela 22A, Daugavpils)

Agentūros rekvizitai:
Pavadinimas: Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra
Bendrasis Reg. Nr.: 90010652160
PVM Reg. Nr.: LV90010652160
Juridinis adresas: 22a Rigas Street, Daugavpils, LV-5401
Bankas: Valsts kase
Banko kodas: TRELLV22
Sąskaitos Nr.: LV32TREL981295100100B